This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vi behöver en debatt om skattesystemet – inte utspel om enskilda skatter

2021-07-04 Dagens Nyheter
Other
Reference
Calmfors, Lars (2021). “Vi behöver en debatt om skattesystemet – inte utspel om enskilda skatter”. Dagens Nyheter, July 4.

Author
Lars Calmfors

I stället för att diskutera enskilda skatter, bör en debatt om skattesystemet ta ett helhetsgrepp, menar Lars Calmfors, och jämför med skattereformen från 1990/91: "1990/91 års skattereform föregicks av gediget analysarbete i flera offentliga utredningar. Därför fanns goda underlag för politikerna när de väl satte sig i förhandlingar om reformen."