This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slaveri och planekonomi har satt sin stämpel på globaliseringen

2021-07-14 Dagens Nyheter
Other
Reference
Bergh, Andreas (2021). “Slaveri och planekonomi har satt sin stämpel på globaliseringen”. Dagens Nyheter, July 14.

Author
Andreas Bergh

Det är inte marknadens ”osynliga hand” som gör att en T-tröja som säljs i Florida tillverkas i Kina med amerikansk bomull. Det visar Pietra Rivoli.