This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 69

Lönedynamik bland lågavlönade

Policy Paper
Reference
Skedinger, Per (2014). “Lönedynamik bland lågavlönade”. IFN Policy Paper No. 69. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Author
Per Skedinger

I vilken utsträckning avancerar lågavlönade till högre löner och vilka är de bakomliggande förklaringsfaktorerna? Trots att lönen är den viktigaste inkomstkällan för de flesta och därför har stor betydelse för välfärden finns förhållandevis lite forskning om lönedynamiken på den svenska arbetsmarknaden. l denna uppsats diskuteras den tidigare, huvudsakligen internationella, forskningen om lönedynamik. Vidare redovisas nya empiriska resultat avseende lönedynamiken för arbetare från två utpräglade låglönebranscher i Sverige, Hotell- och restaurangavtalet och Detaljhandelsavtalet, samt från Teknikavtalet, en bransch med relativt höga löner.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se