This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 78

Entreprenörsfunktionen och den ekonomiska tillväxten

Policy Paper
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2017). “Entreprenörsfunktionen och den ekonomiska tillväxten”. IFN Policy Paper No. 78. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

I denna uppsats behandlas hur förklaringarna till ekonomisk tillväxt utvecklats inom national­ekonomins huvudfåra och i vad mån entreprenörsfunktionen integrerats i de modeller som utvecklats. Den traditionella tillväxtteorin kontrasteras mot entreprenörens funktion. Uppsatsen avslutas med en genomgång av nyare tillväxtteorier.