This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 82

Turordningsregler –​ lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?

Policy Paper
Reference
Bjuggren, Carl Magnus, Martin Olsson and Per Skedinger (2018). “Turordningsregler –​ lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?”. IFN Policy Paper No. 82. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Carl Magnus Bjuggren, Martin Olsson, Per Skedinger

Detta är en längre version av en artikel publicerad i Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16, 2018.

Denna artikel diskuterar nationalekonomisk forskning om de svenska turordningsreglerna. Vi visar att dessa inte är ett spel för gallerierna, vilket ofta hävdas, utan har betydande effekter på arbetsmarknadens funktionssätt. Den uppluckring av turordningsreglerna som genomfördes 2001 ökade företagens personalomsättning och produktivitet samt minskade de anställdas frånvaro. För grupper med en svagare position på arbetsmarknaden och som har lång anställningstid i förhållande till andra på företaget tycks även turordningsreglerna skydda mot uppsägningar och leda till högre löner.