This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Nya spelregler för den tredje uppgiften

Popular Science
Reference
Nilsson, Therese (2013). “Nya spelregler för den tredje uppgiften”. Ekonomisk Debatt 41(7), 3–5.

Author
Therese Nilsson

Under tidens gång har svenska lärosäten och forskare i varierande grad öppnat eller slutit sig mot sin omvärld. Kanske är Knut Wiksell den nationalekonom genom tiderna som har hörts allra mest i samhällsdebatten. Hans starka böjelse att upplysa och uppfostra folket fick honom att ta upp ett brett spektrum av såväl ekonomiska som sociala och politiska frågor.