This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Om skatteparagrafernas utveckling

Popular Science
Reference
Stenkula, Mikael (2015). “Om skatteparagrafernas utveckling”. Review of Sveriges skatter 1945 till 2015 – jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år, by Stig von Bahr, Gunnar Björner, Katarina Fast Lappalainen and Sven-Olof Lodin. Ekonomisk Debatt 43(8), 93–95.

Author
Mikael Stenkula

Inom nationalekonomin utgör skatternas utformning och konsekvenser en källa för ständig analys, diskussion och utvärdering. Ekonomisk Debatt har också under årens lopp berikats med ett antal inlägg och debatter som behandlat skatter ur olika ekonomiska synvinklar. Inläggen har ofta varit engagerande och intressegivande, och texterna har ibland kryddats med underhållande paralleller till områden inom såväl ornitologins som arkeologins värld.