This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Brakteater som tidsbegränsade mynt

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2017). “Brakteater som tidsbegränsade mynt”. Svensk Numismatisk Tidskrift (5), 104–107.

Author
Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att sätta brakteaterna i ett historiskt myntpolitiskt sammanhang och förklara hur mynttypen kunde bli så spridd och framgångsrik. Även skillnaden mellan brakteater och tvåsidiga mynt som tidsbegränsade mynt i centrala Europa analyseras samt vilken roll brakteaterna spelade under senmedeltiden.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se