This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kvartal

Därför kan vi inte längre lita på Pisa

Popular Science
Reference
Henrekson, Magnus and Johan Wennström (2019). “Därför kan vi inte längre lita på Pisa”. Kvartal, January 1.

Authors
Magnus Henrekson, Johan Wennström

Om vi tycker att skolan ska fungera väl för alla elever och inte bara för de etniskt svenska så är det dags att dämpa hurra-ropen för det senaste Pisa-testet. Sverige förbättrade resultaten på ett artificiellt sätt genom att en fjärdedel av eleverna antingen inte fick göra provet eller inte dök upp. En försiktig uppskattning tyder på att i verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet, skriver Magnus Henrekson och Johan Wennström i en analys för Kvartal.