This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Ojämlikhet i sinnet

Popular Science
Reference
Nilsson, Therese (2019). “Ojämlikhet i sinnet”. Review of Den inre ojämlikheten –​ hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande, by Richard Wilkinson and Kate Pickett. Ekonomisk Debatt 47(8), 76–79.

Author
Therese Nilsson

Richard Wilkinson och Kate Pickett är båda professorer i epidemiologi – specialister inom läran om sjukdomars förlopp och demografi – och den här gången tar de sig an vad de, och många andra, anser vara en utav de mest omfattande epidemierna av vår tid, nämligen den ökande psykiska ohälsan. Författarna har tidigare gett ut flera böcker på temat att ekonomisk ojämlikhet spelar en avgörande roll för många sociala och hälsorelaterade problem. Den mest välkända torde vara Jämlikhetsanden, som utkom på svenska 2010 och som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning, såväl bland politiker som bland kulturjournalister (Wilkinson och Pickett 2010).​