This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2019). “Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt”. Svensk Numismatisk Tidskrift (4), 80–85.

Author
Roger Svensson

I denna artikel förklaras varför brakteater i form av hohlpenningar var praktiska som skiljemynt under senmedeltiden. Dessutom påbörjas en genomgång hur man särskiljer på hohlpenningar från olika regioner som fortsätter i kommande nummer av SNT.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se