This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kvartal

Så bygger vi mer tolerans

Popular Science
Reference
Berggren, Niclas and Therese Nilsson (2020). “Så bygger vi mer tolerans”. Kvartal, October 27.

Authors
Niclas Berggren, Therese Nilsson

Det mångkulturella samhället rymmer utmaningar. Tolerans är en viktig social attityd för att minska konflikter. Rättsstaten förmår stimulera tolerans, liksom ett stabilt penningväsende. Globalisering gynnar en vilja att lära barn tolerans, men ökad frihet för handel och finansiella transaktioner kan förstärka antisemitism. Den liberala demokratin, med rättsstat och marknadsekonomi, rymmer i sig mekanismer som verkar för harmoni i samlevnaden människor emellan.