This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Recension: Lithuanian Counterstamps 1421–1481 on the Golden Horde's Silver

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2020). “Recension: Lithuanian Counterstamps 1421–1481 on the Golden Horde's Silver”. Svensk Numismatisk Tidskrift (1), p. 19.

Author
Roger Svensson

Storhertigdömet Litauen förde en aktiv expansionspolitik i Österled från 1350-talet och en bit in på 1400-talet. Under storhetstiden (1350‒1550) omfattade Litauen inte bara dagens Litauen utan även Vitryssland, västra delarna av Ukraina och delar av Polen och Ryssland och var Europas största stat till ytan. Nar storhertigen Vitovt (1392‒1430) avled, utbröt ett inbördeskrig som varade under cirka tio år. Vid Casimirs (1440-1492) tillträde som storhertig var det slut med inbördeskriget, men trots landets storlek förlorade Litauen delvis sin politiska status och storhertigarna blev utnämnda av kungadömet Polen.​

 

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se