This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Strategier för effektiva myntindragningar

Popular Science
Reference
Svensson, Roger and Andreas Westermark (2020). “Strategier för effektiva myntindragningar”. Svensk Numismatisk Tidskrift (8), 177–180.

Authors
Roger Svensson, Andreas Westermark

Periodiska myntindragningar tillämpades under nästan 200 år i stora delar av medeltidens Europa. Gamla mynt förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot nya till på förhand bestämda kurser och datum. Denna skatt var likvärdig med en modern Gesellskatt på pengainnehay som infördes i delar av Österrike på 1930·talet i syfte att få folk att konsumera. Periodiska myntindragningar krävde en begränsad myntvolym i cirkulation. Vi visar att systemet fungerar och genererar intäkter för myntherren om skattenivån är tillräckligt låg och om bestraffningen vid upptäckt av användandet av ogiltiga mynt är tillräckligt hög.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se