This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Öppna upp i takt med vaccinationerna

2021-03-31 Kvartal
Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2021). “Öppna upp i takt med vaccinationerna”. Kvartal, March 31.

Author
Roger Svensson

Coronarestriktionerna medför stora kostnader för samhället och folkhälsan, skriver Roger Svensson, docent och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Därför bör Sverige öppna upp i takt med att riskgrupperna vaccinerats.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se