This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Konkurrensen i Sverige 2007

Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner

Report
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2008). “Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner”. In Konkurrensen i Sverige 2007 (45–60).

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Konkurrensens betydelse för produktivitetstillväxten har bekräftats i ett flertal studier. Ofta är det nya företag som utsätter etablerade företag för ett konkurrenstryck och sporrar dem till att bli mer effektiva och serviceinriktade. Det är följaktligen väsentligt att det finns så bra förutsättningar som möjligt för nya aktörer att träda in på marknaden.