This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?

Report
Reference
Svensson, Roger (2011). “När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?”.

Author
Roger Svensson

Innovation som begrepp har fått en central plats i tillväxtpolitiken. För att klara framtidens välstånd krävs en ständig utveckling av nya produkter och tjänster som höjer produktivitet och konkurrenskraft. Generella goda villkor för företagande är den viktigaste åtgärden för ökad innovation och tillväxt. Utöver det används också offentligt stöd riktade mot specifika marknadsmisslyckanden som begränsar innovationsförmågan.

Rapporten redovisar en sammanställning över vad forskningslitteraturen säger om effektiviteten i statligt stöd som ska stimulera innovationer och företagande. När och under vilka förutsättningar bör sådant stöd användas? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna?

Rapporten är skriven av Roger Svensson som är Docent vid Mälardalens Högskola och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Författaren står själv för rapportens innehåll och de slutsatser som redovisas.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se