Assar Lindbeck

Publications in Swedish

"Hur avveckla hyreskontrollen?" (How to remove rent control?) Ekonomisk Debatt 2016, No.7, 2016.

"På jakt efter en fungerande stabiliseringspolitik" (Looking for a Functioning Stabilization Policy). In Birgitta Swedenborg, eds., Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Dialogos Förlag, Stockholm, 2015.

"Fenomenet Piketty" (The phenomenon Piketty). Ekonomisk Debatt, Vol. 42, No 7, 2014 .

"Lindbeckkommissionen och framtiden" (The Lindbeck Commission and the Future). Ekonomisk Debatt, Vol. 41, No 4, 2013 .

"Prisregleringar: Bostäder och jordbruk ".In Maria Eriksson, eds., Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Timbro, Stockholm, 2013. 

"Nationalekonomi – vad är det?" (Economics – What is it All About?). In Anna Forsling, eds., Årsbok 2012, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, 2012.

"Reflektioner om nationalekonomins styrka och begränsningar" (Reflections on the Strength and Weaknesses of Economic Analysis), Ekonomisk Debatt, Vol. 40, No 7, 2012.

"Ekonomisk politik och politisk ekonomi - Ett personligt perspektiv" (Economic policy and political economy - A personal perspective), Ekonomisk Debatt, Vol. 38, No 5, 2010.

"Lärdomar av finanskrisen" (Lessons from the Financial Crisis), Ekonomisk Debatt, Vol. 38, No 4, 2010.

"Ett samhällsekonomiskt perspektiv på överskottsmålet" (The Budgetary Surplus in an Economic Perspective). In Calmfors, L., A. Lindbeck and B. Lundgren, Statens framtida finanser, SNS förlag, Stockholm, 2008.

"Sociala normer och socialförsäkringar" – Teori och svenska erfarenheter (Social Norms and Social Insurance – Theory and Swedish Experience), Ekonomisk Debatt, Vol. 36, No 6, 2008.

"Ekonomi är att välja: memoarer" (Economics is an issue of choosing: memoirs), Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2012.

"Stabiliseringspolitiken i teori och praktik" (Stabilization Policy in Theory and Practice). In Mats Persson and Eva Skult, eds., Tillämpad makroekonomi. SNS Förlag, Stockholm. 2007.

"Ekonomiska reformer och social utveckling i Kina" (Economic Reforms and Social Development in China). Ekonomisk Debatt, Vol. 33, No 6, 2005.

"Korpi vilseleder igen" (Is Sweden Lagging Behind? Korpi Misleads Again)(with Christina Håkanson). Ekonomisk Debatt, Vol. 33, No 1, 2005.

"Sjukskrivning som ett socialt fenomen" (Sickness Abscence As A Social Phenomena)(with Mårten Palme and Mats Persson). Ekonomisk Debatt, Vol. 32, No 4, 2004.

"Välfärdsstat och sociala normer" (Welfare State and Social Norms). In Birgitta Swedenborg, ed., Varför är svenskarna så sjuka? SNS Förlag, Stockholm, 2003.

"Från vaggan till graven. Så kan de europeiska välfärdsstaterna reformeras under individens livscykel." (From the Cradle to the Grave. A prescription for reform of European welfare states over the individual’s life cycle). En skrift i Skandias serie SamhällsFokus, Stockholm, 2002.

Politisk makt med oklart ansvar (Political Power with Unclear Responsibility) (with Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson, Birgitta Swedenborg). SNS Förlag, Stockholm, 2000.

"Svensk ekonomisk tillväxt i internationellt perspektiv" (Swedish Economic Groeth in an International Perspective). In Lars Calmfors and Mats Persson, eds., Tillväxt och makroekonomi. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Det svenska experimentet (The Swedish Experiment). SNS Förlag, Stockholm, 1998.

"Hushållens beteende - incitament och sociala normer" (Incentives and Social Norms in Household Behavior). Ekonomisk Debatt, Vol. 25, No 5, 1997.

"Hur reformera den europeiska välfärdsstaten? - Nationella och internationella aspekter" (How to Reform the European Welfare-state? – National and International Aspects). Ekonomisk Debatt, Vol. 25, No 1, 1997.

"Sysselsättningsproblemet i Västeuropa" (The West European Employment Problem). Reprint from Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 1996.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se