Books

Ett ramverk för innovationspolitiken

Ett ramverk för innovationspolitiken
Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson. Innehållsförteckning och förord. Stockholm: Samhällsförlaget. 2012
Download file
Download

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se