Other articles

Other articles before 1998

Other articles before 1998
Show, edit och delete file Skatterna och sysselsättningen i tjänstesektorn.

Skatterna och sysselsättningen i tjänstesektorn. Speech at Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar in Stockholm, May 13, 1998. Ekonomisk Debatt, Vol. 26, No. 7, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Principerna för avgifterna i äldreomsorgen.

Principerna för avgifterna i äldreomsorgen. Skatter & Välfärd, Vol. 2, No. 2, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Möjligheter och begränsningar vid politikrekommendationer.

Möjligheter och begränsningar vid politikrekommendationer (with Bo Sandelin). Ekonomisk Debatt, Vol. 20, No. 8, 1992.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file De som investerar i ökad kompetens har också avkastningskrav.

De som investerar i ökad kompetens har också avkastningskrav. Ekonomisk Debatt, Vol. 20, No. 5, 1992.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Sätt karensen i karantän.

Sätt karensen i karantän. Ekonomisk Debatt, Vol. 20, No. 1, 1992.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Varför var inte 1981–82 års devalveringar strukturpåverkande: Svar till Roland Spånt.

Varför var inte 1981–82 års devalveringar strukturpåverkande: Svar till Roland Spånt. Ekonomisk Debatt, Vol. 19, No. 7, 1991.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ny giv – nya kort.

Ny giv – nya kort. Ekonomisk Debatt, Vol. 19, No. 6, 1991.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Förbättra den interna konkurrenskraften.

Förbättra den interna konkurrenskraften. Ekonomisk Debatt, Vol. 19, No. 2, 1991.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ekonomisk Debatt behövs.

Ekonomisk Debatt behövs (with Bo Sandelin). Ekonomisk Debatt, Vol. 19, No. 1, 1991.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Tillväxt och offentlig sektor

Tillväxt och offentlig sektor. Svar till Agell m.fl. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 4, 2004.
Download file
Download
( kb)

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se