File archive

Swedish articles

Swedish articles
Open archive Articles in Swedish before 1998 Open archive
Open
Open archive Articles in Swedish from 2007 Open archive
Open
Open archive Articles in Swedish 1999-2006 Open archive
Open
Show, edit och delete file En ond cirkel för tjänstesektorn.

En ond cirkel för tjänstesektorn. Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 4, No. 2, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Sveriges ekonomiska tillväxt i jämförande belysning.

Sveriges ekonomiska tillväxt i jämförande belysning. Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 101, No. 1, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ett åtgärdspaket för stärkt entreprenörskap i högskattestaten.pdf

Ett åtgärdspaket för stärkt entreprenörskap i högskattestaten. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 2, 2006.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen.

Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen (med Ulf Jakobsson). Rapport till Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS), Finansdepartementet, Stockholm. 2006.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen.

Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen. I Eric Giertz, red., Framtidens näringsliv. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien, 2006 (under utgivning).
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entrepreneurship - a reply

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten.

Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten. I R.B. Freeman, B. Swedenborg och R. Tobel, eds., Att reformera välfärdsstaten. NBER Rapporten II, Stockholm: SNS Förlag 2006.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hur bör forskningsprestationer mätas

Hur bör forskningsprestationer mätas. Ekonomisk Debatt, vol. 34, nr 3, 2006.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Den nya fondkapitalismen kräver ett förmånligt entreprenörsklimat.

Den nya fondkapitalismen kräver ett förmånligt entreprenörsklimat. In P.-O. Berg and Anna Öhrwall Rönnbäck, eds., Svensk innovationskraft. Visionen måste vara starkare än motståndet. Stockholm: Forum for Innovation Management.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entreprenörskapet: Välfärdsstatens svaga länk.

Entreprenörskapet: Välfärdsstatens svaga länk. Ekonomisk Debatt, Vol. 31, No. 5, 2003.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Kommer IKT-revolutionen även att lyfta Europas ekonomier.

Kommer IKT-revolutionen även att lyfta Europas ekonomier (with Harald Edquist). Final chapter in R.E. Litan and A.M. Rivlin (2002), Bortom dot.com-företagen. Stockholm: SNS Förlag.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Strategier för en framgångsrikare kommersialisering av svensk universitetsforskning.

Strategier för en framgångsrikare kommersialisering av svensk universitetsforskning. Ekonomisk Debatt, Vol. 30, No. 2, 2002.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Solowparadoxen och den nya ekonomin.

Solowparadoxen och den nya ekonomin (with Harald Edquist). Ekonomisk Debatt, Vol. 29, No. 6, 2001.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige.

Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige (with Ulf Jakobsson). In L. Jonung, ed., Vem skall äga Sverige? Stockholm: SNS Förlag.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Strategi för tillväxt i svensk turistnäring.

Strategi för tillväxt i svensk turistnäring. In På resande fot. 23 forskare om turism och resande. Stockholm: Sellin & Partner, 2001.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Den nya ekonomin: Effekter på företags- och belöningsstrukturen.

Den nya ekonomin: Effekter på företags- och belöningsstrukturen. Ekonomisk Debatt, Vol. 28, No. 6, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt.

Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt. In P. Davidsson, F. Delmar and J. Wiklund, eds., Tillväxtföretagen i Sverige. Stockholm: SNS Förlag, 2001.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hur skatterna minskar kvinnors ekonomiska makt.

Hur skatterna minskar kvinnors ekonomiska makt. Skatter & Välfärd, Vol. 4, No. 1, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Företagaren och den svenska modellen.

Företagaren och den svenska modellen. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Vol. 53, No. 2, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Från visionen om företag utan ägare till utlandsägda företag.

Från visionen om företag utan ägare till utlandsägda företag (with Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, Vol. 28, No. 3, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Och ändå halkar Sverige efter. Vem är det egentligen som lider av ett objektivitetsproblem.

Och ändå halkar Sverige efter. Vem är det egentligen som lider av ett objektivitetsproblem. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Vol. 53, No. 1, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsvetenskapernas objektivitetsproblem.

Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsvetenskapernas objektivitetsproblem. Sociologisk Forskning, Vol. 36, No. 3, 1999.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt.

Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt. In L. Calmfors and M. Persson, eds., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets högre chefer.

Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets högre chefer. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Vol. 20, No. 3, 1999.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Sysselsättnings- och företagsstrukturen: Endast Sverige snapsglas har, eller.

Sysselsättnings- och företagsstrukturen: Endast Sverige snapsglas har, eller (with Dan Johansson). Ekonomisk Debatt, Vol. 27, No. 3, 1999.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Så olika och ändå så lika – slutreplik till Holmlund och Kolm.

Så olika och ändå så lika – slutreplik till Holmlund och Kolm. Ekonomisk Debatt, Vol. 26, No. 8, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Från en ond cirkel för tjänstesektorn till en utvidgad marknadssektor.

Från en ond cirkel för tjänstesektorn till en utvidgad marknadssektor. Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 4, No. 4, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Välfärdsstaten och entreprenörskapet.

Välfärdsstaten och entreprenörskapet. In B. Södersten and H. T. Söderström, eds., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag, 2004.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Institutionerna, företagandet och tillväxten.

Institutionerna, företagandet och tillväxten (with Dan Johansson). In D. Johansson and N. Karlsson, eds., Den svenska tillväxtskolan – Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm: Ratio Bokförlag, 2002.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Högre sysselsättning genom en utvidgad marknadssektor.

Högre sysselsättning genom en utvidgad marknadssektor. Ekonomisk Debatt, Vol. 26, No. 7, 1998.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik.

De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik. Ekonomisk Debatt, Vol. 26, No. 2, 1998
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entreprenörskap och företagande

Entreprenörskap och företagande (med Mikael Stenkula). Expertgrupp nr 3 till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2006.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ett ramverk för innovationspolitiken

Ett ramverk för innovationspolitiken (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Ekonomiska Samfundets Tidskrift 65(2), 72–85.
Download file
Download
( kb)

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se