Swedish articles

Articles in Swedish from 2007

Articles in Swedish from 2007
Show, edit och delete file Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?

Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen? EST, Vol. 60, No. 2, 2007
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Företagande och tillväxt i Sverige

Företagande och tillväxt i Sverige. I L Hultkrantz och H Tson Söderström (red), Marknad och Politik (7:e upplagan), SNS Förlag, 2007.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen

De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen (med Mikael Stenkula). Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13, nr 1, 2007.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal (med Harald Edquist). Forskning & Framsteg, årg. 42, nr 4, 2007.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt - drivkrafter och institutioner (med Mikael Stenkula). Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner

Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner (med Mikael Stenkula). Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets 6e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden). Stockholm: Konkurrensverket, 2008
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen

Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen. I Eric Giertz (red), Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Globaliseringen och den svenska ägarmodellen

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen (med Ulf Jakobsson). Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Globaliseringen och den svenska ägarmodellen - ppt

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen - ppt
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research (med Pontus Braunerhjelm), Eknomisk Debatt, årg. 37, nr 1, 2009.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ett svenskt perspektiv ...

Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, prg 61, nr 3, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?

Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt? Ekonomisk Debatt, årg 37, nr 6, 2009.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften

Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften (med Joacim Tåg). Arena, nr 5, 2009
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Håller regeringens jobbstrategi?

Håller regeringens jobbstrategi? Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 2, 2010
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file William J.Baumols senaste försök att slå broar mellan entreprenörsforskningen och nationalekonomins huvudfåra

William J.Baumols senaste försök att slå broar mellan entreprenörsforskningen och nationalekonomins huvudfåra (med Tino Sanandaji). EST, årg. 63, nr 3, 2010.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning

Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning. Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson, Ekonomisk Debatt, årg 39, nr 3, 2011.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? (med Nina Öhrn). Ekonomisk Debatt, årg 39, nr 1, 2011.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson

Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson”. I Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén. SOU 2012:3.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Vinster och privatiseringar

Vinster och privatiseringar i landet Lagom (med Henrik Jordahl). Respons nr 2, 2012.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Optionsskatter och entreprenöriellt företagande

Optionsskatter och entreprenöriellt företagande (med Tino Sanandaji. Rapport nr 7 till projektet Företagsamt ägande. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2013
Download file
Download
( kb)

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se