Swedish articles

Välfärdsstaten och entreprenörskapet.

Välfärdsstaten och entreprenörskapet.
Välfärdsstaten och entreprenörskapet. In B. Södersten and H. T. Söderström, eds., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag, 2004.
Download file
Download

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se