Swedish articles

Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige.

Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige.
Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige (with Ulf Jakobsson). In L. Jonung, ed., Vem skall äga Sverige? Stockholm: SNS Förlag.
Download file
Download

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se