Swedish articles

Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten.

Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten.
Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten. I R.B. Freeman, B. Swedenborg och R. Tobel, eds., Att reformera välfärdsstaten. NBER Rapporten II, Stockholm: SNS Förlag 2006.
Download file
Download

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se