Publications

Articles in Swedish

"Så kan krisande företag räddas" (med Tommy Furland). Kvartal, Vol. 7, pp. 1–2, April 2, 2020.

"Skolans relativistiska kunskapssyn ökar klasskillnaderna, urholkar tilliten och bäddar för nepotism och korruption” (The View of Knowledge Fuels Inequality, Undermines Trust and Paves the Way for Nepotism and Corruption). In Mats Ögren, ed., Title TBA (pp. xx–yy). Stockholm: Natur & Kultur, forthcoming.

"Topp fem-publiceringar av Sverigebaserade forskare 1989–2019" (Top Five Publications by Swedish-Based Economists, 1989–2019), (with Hedda Nielsen). Ekonomisk Debatt, Vol. 48, 2020, forthcoming.

“IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019” (The IFN Research Program the Economics of Entrepreneurship 2009–2019), (with Lars Persson). In Magnus Henrekson, ed., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (pp. 111–124). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019.

“80 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid” (80 Years with IFN – Past, Present and Future). In Magnus Henrekson, ed., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (pp. 7–28). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019.

“Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd?” (Should the European Union Have a Common Refugee Policy?), (with Tino Sanandaji and Özge Öner). Kvartal, Vol. 4, pp. 1–9, 2019.

“Vem publicerar i topp-5 och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?” (Who Publishes in the Top Five and What are the Implications for European Economics?), (with Simon Ek). Ekonomisk Debatt, Vol. 47, No. 5, 2019, pp. 27–39.

“Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst: Har EU en gemensam flyktingpolitik?” (The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation State: Does the European Union Have a Common Refugee Policy?), (with Tino Sanandaji and Özge Öner). In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski and Lars Oxelheim, eds., EU och nationalstatens återkomst: Europaperspektiv 2019 (pp. 93–124). Stockholm: Santérus Förlag.

“Innovation och entreprenörskap för ökat välstånd – hur kan det åstadkommas” (Innovation and Entrepreneurship for Increased Social Welfare – How Can It Come about?). In Johan Eklund and Pernilla Norlin, ed. Festskrift till Pontus Braunerhjelm (pp. 65–80). Stockholm: Entreprenörskapsforum.

”Lärarnas status kan höjas om vi lär av forskningen” (Making the Teaching Profession Based on Insights from Research). Kvartal, Vol. 3, pp. 1–7, 2018.

Born globals – fakta och önsketänkande (Born Globals – Facts and Wishful Thinking), (with Shon Ferguson and Louise Johannesson). Stockholm: Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018.

"Svar till Dan Collberg på vår artikel 'Skolan behöver ett nytt paradigm'" (Reply to Dan Collberg's Comment on The Swedish School System Needs a Paradigm Shift) (with Inger Enkvist and Martin Ingvar). Sans, No. 3, July–September, 2018, forthcoming.

"En kunskapssyn för nepotism och korruption" (A View of Knowledge Encouraging Nepotism and Corruption). Kvartal, Vol. 1, 2018.

"Nya tiderny forskning" (New Times – New Research). IFN:s årsbok 2017. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2018.

“Citeringar – att mäta och att mäta rätt” (Citations – An Evaluation of Three Different Measures), (med Simon Ek). Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 1, 2018.

“Därför har skolvalet blivit ett misslyckande” (Why School Competition and School Choice Have not Boosted Student Achievements). Kvartal, Vol. 4, 2017.

“Skolan behöver ett paradigmskifte” (Raising School Results Requires a Paradigm Shift), (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

“Kunskapssynen och pedagogiken: Implikationer för elever, lärare och samhälle” (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

“Kunskapssyn och tongivande pedagogiska teorier i litteraturen på de svenska lärarutbildningarna” (med Hugo Fiévet). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

”Skolans problem: fallande kunskaper och flykten från läraryrket” (The Problems of the Swedish School System: Declining Results and Flight from the Teacher Profession) . I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

“Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” (Institutional Reform for a More Innovative and Entrepreneurial Europe ), (med Niklas Elert och Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 5, 2017.

“Tillväxt utan entreprenörskap?” (Growth without Entrepreneurship?), (med Mikael Stenkula). I Nationalekonomins frågor. Lund: Studentlitteratur, 2017.

"Skatteregler för innovation och entreprenörsdriven tillväxt" (Tax Rules Favoring Innovation and Entrepreneurial Growth). I Arvid Malm, red. Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt. Stockholm: Entreprenrörskapsforum.

"Inga pappas pojkar" (The Social Background of Swedish Elite Executives). Axess, Vol. 16, No. 1, 2017. 

"Sök sanningen!". IFN:s årsbok 2016. Stockholm: Reserach Institute of Industrial Economics (IFN), 2017.

"Jan Wallander in memoriam" (med Hans Tson Söderström). Ekonomisk Debatt, årg. 44, nr 8, 2016.

"Svårt att veta när det svenska skolraset började", IVA Aktuellt, nr 5, 2016.

"Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" (med Sebastian Jävervall). I Camilla Koebe, red., Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?. Stockholm: Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA). 2016.

"Ersättningen för entreprenörskap" (med Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt , årg. 44, nr 1, 2016.

”Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd” (Translating Education, Research and Innovation into Growing Firms and Enhanced Social Welfare), (with Pontus Braunerhjelm). I Maureen McKelvey och Olof Zaring, red., Under ytan: Bilder och sanningen om dagens praktik i innovation och entreprenörskap. Stockholm: Vinnova & ESBRI, 2016.

"Utbilda för arbete". I Kurt Almqvist och PJ Anders Linder (red), Från idyll till idéeer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 2015.

"Kapitalägare då och nu – förmögenheter, beskattning och samhällets syn"  (Entrepreneurial Wealth Currently and Compared to the 1960s and 70s – Size, Taxation and Public Attitudes). I Birgitta Swedenborg (red), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Vänbok till Hans Tson Söderström. Stockholm: Dialogos Förlag. 2015.

”Påverkar skatter på ägarnivån företags och företagares beteende?" (med Tino Sanandaji). Ekonomisk Debatt, årg. 42, nr 7, 2014.

”75 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid”. I Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner, red., IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014.

"Sverige kan inte slå sig till ro". Sid 147–172 i Mats Ögren Wanger, red., Position Sverige. Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad. Stockholm: Ekerlids Förlag. 2014.

"Kapitalskatter och företagande" (med Tino Sanandaji). Bilaga 4 (s. 673–734) till SOU 2014:40, Neutral Bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementer och Fritzes, 2014.

"Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap" (med Tino Sanandaji). Bilaga 5 (s. 735–766) till SOU 2014:40, Neutral Bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementer och Fritzes, 2014.

"Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". Sid. 586–589 i SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes, 2014.

"Om den känsliga balansen mellan krav och förväntningar – på sig själv och andra". In Carl Uggla (ed.), Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi. Stockholm: Ekerlids Förlag.

”Superentreprenörskap i Europa, USA och Asien” (Superentrepreneurship in Europe, the United States and Asia), (with Tino Sanandaji). In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim and Thomas Persson, eds., Europaperspektiv 2014 – Årsbok för Europaforskning. Stockholm: Santérus Förlag, forthcoming 2014.

"Ett skatteparadis för de redan rika" (A Tax Haven for the Already Wealthy). In Mats Bergstrand, ed., En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem. Stockholm: Politik.Media-Juridik (PMJ), 2014.

”Politikens uppgift är att kratta i manegen: Förord till Innovation och entreprenörskap – politik som hjälper eller stjälper av Josh Lerner". Lund: Studentlitteratur, 2013.

"Entreprenörskap, institutioner och ekonomisk dynamik: Lärdomar från jämförelser mellan Sverige och USA" (Entrepreneurship, Institutions and Economic Dynamism: Lessons from Comparisons of Swedan and the U.S.) (with Pontus Braunerhjelm). I Pontus Braunerhjelm, red., Swedish Economic Forum Report 2013: Institutioner och incitament för innovation. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

”Optionsskatter och entreprenöriellt företagande” (Stock Option Taxation and Entrepreneurship), (with Tino Sanandaji). Rapport nr 7 till projektet Företagsamt ägande. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2013.

"En effektivare innovationspolitik" (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Ekonomisk Debatt, årg. 41, nr 3, 2013.

"Kapitalskatterna och företagandet" (Capital Taxation and Entrepreneurship). Underlagsrapport från Innovationskraft Sverige. Stockholm: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2013. Publicerad även som IFN Policy Paper nr 59, 2013.

"Ett ramverk för innovationspolitiken" (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 65, nr 2, 2012.

"Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap: Expertrapport till Företagsskattekommittén" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 57, 2012. 

"Kapitalskatter och företagande: Expertrapport till Företagsskattekommittén" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 56, 2012. 

"Vinster och privatiseringar i landet Lagom" (med Henrik Jordahl). Respons, nr 2, 2012.

"Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 54, 2012. 

"Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen" (med Dan Johansson och Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt, årg. 40, nr 2, 2012.

"Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". I Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén. SOU 2012:3. Stockholm: Fritzes, 2012.

"Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning" (med Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, årg 39, nr 3, 2011.

"Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?" (med Nina Öhrn). Ekonomisk Debatt, årg 39, nr 1, 2011.

"Servicesamhällets framväxt måste underlättas". I Irene Fällström, red., Välfärd att hyra: 13 röter om äldreboomen och hyresrättens möjligheter. Stockholm: Samhällsförlaget. 2011.

"William J. Baumols senaste försök att slå broar mellan entreprenörskapsforskningen och nationalekonomins huvudfåra" (med Tino Sanandaji). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg 63, nr 3, 2010.

"Håller regeringens jobbstrategi?". Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 2, 2010. Powerpointpresentation.

"Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?". Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 6, 2009. 

"Inledning – IFN/IUI 70 år". I M. Henrekson. red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids, 2009.

"Från IUI till IFN: omställningen, nuläget och framtiden". I  M. Henrekson. red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids, 2009.

"Global Award for Entrepreneurship Research" (med Pontus Braunerhjelm). Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 1, 2009.

"Företagande och tillväxt i Sverige". I Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, red., Marknad och Politik (8:e upplagan). Stockholm: SNS Förlag, 2009.

"Globaliseringen hotar den svenska ägarmodellen" (med Ulf Jakobsson). Dagens Industri, 8 september 2008.

"Globaliseringen och den svenska ägarmodellen" (med Ulf Jakobsson). Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet, 2008. Powerpointpresentation.

"Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen" (The Rules of the Game for Entrepreneurship and Prosperity Growth). I E. Giertz, red., Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. Lund: Studentlitteratur, 2008.

"Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner" (med Mikael Stenkula). Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets 6e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden). Stockholm: Konkurrensverket, 2008.

"Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner" (med Mikael Stenkula). Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket, 2008.

"De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen" (med Mikael Stenkula). Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13, nr 1, 2007. 

"Företagande och tillväxt i Sverige" (Entrepreneurship and Growth in Sweden). I Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, red., Marknad och Politik (7:e upplagan). Stockholm: SNS Förlag, 2007.

"Ny teknik slår igenom när den är gammal" (med Harald Edquist). Forskning & Framsteg, årg. 42, nr 4, 2007.

"Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?"  (Productivity Effects of the ICT-revolution: Lessons from Earlier Technological Breakthroughs) (med Harald Edquist). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 60, nr 2, 2007.

"Folkhem i brytningstid" (The Swedish Model at the Crossroads). I B.M. Berge och A. Björnsson, red. Skandinaviska vägval. Stockholm: Atlantis, 2008. 

"Beskattningen och tillväxtens aktörer" (Taxation and the Agents of Economic Growth), (med Dan Johansson). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Vol. 59, No. 3, 2006.

"Entreprenörskap och företagande" (med Mikael Stenkula). Expertrapport nr 3 till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2006.

"Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige" (med Mikael Stenkula). Expertrapport till Kris- och framtidskommissionen, Svenskt Näringsliv, 2006.

 "Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten" (Growth and Employment in the Wake of the Crisis in the Early 1990s) (med Steven J. Davis). I R. B. Freeman, B. Swedenborg och R. Topel, red., Att reformera välfärdsstaten. NBER Rapporten II, Stockholm: SNS Förlag,  2006.

 "Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen"(The Swedish Corporate Control Model at the Crossroads) (med Ulf Jakobsson). Rapport till Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS), Finansdepartementet, Stockholm, 2006.

 "Hur bör forskningsprestationer mätas?" (How Should Research Performance Be Measured?) (med Kristin Magnusson och Daniel Waldenström). Ekonomisk Debatt, vol. 34, nr 3 2006.

 "Den nya fondkapitalismen kräver ett förmånligt entreprenörsklimat" (Pension-Fund Capitalism Presupposes a Vibrant Entrepreneurial Culture). I P.-O. Berg and A. Öhrwall Rönnbäck, red., Svensk innovationskraft. Visionen måste vara starkare än motståndet. Stockholm: Forum for Innovation Management, 2004..

 "Välfärdsstaten och entreprenörskapet" (The Entrepreneur in the Welfare State). I B. Södersten and H. T. Söderström, red., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag, 2004.

 "Entreprenörskapet: Välfärdsstatens svaga länk?" (Entrepreneurship – A Weak Link in the Welfare State?). Ekonomisk Debatt, vol. 31, nr 5, 2003.

 "Institutionerna, företagandet och tillväxten" (Institutions, Entrepreneurship, and Economic Growth), (med Dan Johansson). I D. Johansson och N. Karlsson, red., Den svenska tillväxtskolan – Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm: Ratio Bokförlag, 2002.

 "Kommer IKT-revolutionen även att lyfta Europas ekonomier?" (Will the ICT-Revolution Boost the European Economies as Well?), (med Harald Edquist). Slutkapitel i R.E. Litan och A.M. Rivlin, Bortom dot.com-företagen. Stockholm: SNS Förlag, 2002.

 "Strategier för en framgångsrikare kommersialisering av svensk universitetsforskning" (Strategies for a More Successful Commercializaton of Swedish University Research). Ekonomisk Debatt, vol. 30, nr 2, 2002.

 "Solowparadoxen och den nya ekonomin" (The Solow Paradox and the New Economy), (med Harald Edquist). Ekonomisk Debatt, vol. 29, nr 6, 2001.

 "Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige" (Ownership Policy and Ownership Structure in Postwar Sweden), (med Ulf Jakobsson). I L. Jonung, red., Vem skall äga Sverige? Stockholm: SNS Förlag.

 "Strategi för tillväxt i svensk turistnäring" (A Strategy for Growth in Swedish Tourism). I På resande fot. 23 forskare om turism och resande. Stockholm: Sellin & Partner, 2001.

 "Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt" (Institutional Conditions for Entrepreneurship and Firm Growth). I P. Davidsson, F. Delmar och J. Wiklund, red., Tillväxtföretagen i Sverige. Stockholm: SNS Förlag, 2001.

 "Den nya ekonomin: Effekter på företags- och belöningsstrukturen" (The New Economy: Implications for Firm Structure and Remunerative Schemes). Ekonomisk Debatt, vol. 28, nr 6, 2000.

 "Hur skatterna minskar kvinnors ekonomiska makt" (How High Taxes Reduce the Economic Power of Women). Skatter & Välfärd, vol. 4, nr 1, 2000. 

 "Företagaren och den svenska modellen" (The Entrepreneur and the Swedish Model). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 53, nr 2, 2000. 

 "Från visionen om företag utan ägare till utlandsägda företag" (From Capitalism without Owners to Foreign-Owned Capitalism), (med Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, vol. 28, nr 3, 2000.

"Entreprenörskapet som tillväxtmotor i EU" (Entreprenurship as a Growth Engine in the European Union), (med Dan Johansson). I U. Bernitz, S. Gustafsson och L. Oxelheim, red., Europaperspektiv 2000. Uppsala: Santérus Förlag, 2000.

 "Och ändå halkar Sverige efter. Vem är det egentligen som lider av ett objektivitetsproblem?" (And Still Sweden Is Lagging Behind. So Who Suffers from an Objectivity Problem?) Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 53, nr 1, 2000.

 "Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsvetenskapernas objektivitetsproblem" (Swedish Economic Growth and Scientific Objectivity in the Social Sciences). Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 3, 1999.

 "Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt" (Incentives for Entrepreneurship, New Business Formation and Firm Growth). I L. Calmfors och M. Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.

 "Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets högre chefer" (The Service Sector and Gender Equality among Executives in Swedish Industry). Kvinnovetenskaplig Tidskrift, vol. 20, nr 3, 1999.

 "Sysselsättnings- och företagsstrukturen: Endast Sverige snapsglas har, eller?" (The Size Distribution of Firms and Employment: Is Sweden a European Outlier?), (med Dan Johansson). Ekonomisk Debatt, vol. 27, nr 3, 1999.

 "Så olika och ändå så lika – slutreplik till Holmlund och Kolm" (So Different and Yet so Much Alike – Final Reply to Holmlund and Kolm). Ekonomisk Debatt, vol. 26, nr 8, 1998.

 "Från en ond cirkel för tjänstesektorn till en utvidgad marknadssektor" (From a Vicious Circle for the Service Sector to an Extended Market Sector). Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 4, nr 4, 1998.

 "Högre sysselsättning genom en utvidgad marknadssektor" (Increased Employment through an Extended Market Sector). Ekonomisk Debatt, vol. 26, nr 7, 1998.

"Spelregler för entreprenörskapet. En analys med utgångspunkt från svenska förhållanden" (Rules of the Game for Entreprenurship. An Analysis Based On Swedish Conditions). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 51, nr 2, 1998.

 "En ond cirkel för tjänstesektorn" (A Vicious Circle for the Service Sector). Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 4, nr 2, 1998.

 "De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik" (The New Alleviation of Double Taxation of Dividend Payments – A Critique). Ekonomisk Debatt, vol. 26, nr 2, 1998.

 "Sveriges ekonomiska tillväxt i jämförande belysning" (The Swedish Growth Record in a Comparative Perspective). Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 101, nr 1, 1998.

 "På spaning efter de mellanstora företagen" (In Search of the Intermediate-Sized Firm), (med Dan Johansson). Ekonomisk Debatt, vol. 25, nr 4, 1997. Även publicerad i B. Persson, red., Småföretagande, entreprenörskap och jobben. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, 1997.

"Företagsamhetens förutsättningar – jobbens framtid" (Entrepreneurial and Business Conditions: The Key to the Future for the Labor Market). I S. Agurén et al., Företagsamhetens förutsättningar. Strukturrapport 97. Stockholm: SAF, 1997.

"Företagandets villkor och sysselsättningen" (Entrepreneurial and Business Conditions and Aggregate Employment). I J. Herin, red., På jakt efter faktor X. Stockholm: SAF, 1996.

 "Den ekonomiska integrationen i Europa: Har den några långsiktiga tillväxteffekter?" (European Economic Integration: Are There Long-run Growth Effects?), (med Johan Torstensson och Rasha Torstensson). Ekonomisk Debatt, vol. 24, nr 6, 1996.

 "Skuldsocialisering som krisrecept" (Debt Socialization as a Recipe for Recovery), (med Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, vol. 23, nr 6, 1995.

 "Växer fattiga länder ifatt de rika?" (Will Poor Countries Eventually Become Rich Countries?). I V. Bergström, red., Arbetsmarknad och tillväxt. Tio års forskning med facket. Stockholm: Ekerlids Förlag, 1997.

 "Har Sverige hamnat i en lågsysselsättningsfälla?" (Is Sweden Caught in a Low-Employment Trap?), (med Lars Hultkrantz). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vol. 47, nr 2, 1994.

 "Offentlig sektor och ekonomisk tillväxt – Svar till Agell, Lindh och Ohlsson" (med Lars Hultkrantz, Ingemar Ståhl, Lars Söderström och Hans Tson Söderström). Ekonomisk Debatt, vol. 22, nr 4, 1994.

 "Humankapital, produktivitet och tillväxt" (Human Capital, Productivity and Economic Growth). Expert Report No. 11 to the Swedish Government Commission on Economic Policy, Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16). Stockholm: Allmänna Förlaget.

 "Jämställdhet ur incitamentsperspektiv" (Gender Equality: An Incentive-Based Analysis). Ekonomisk Debatt, vol. 21, nr 1, 1993.

"Drivkrafter för kompetensutveckling och tillväxt" (Incentives for Learning and Growth). I J. Herin, red., Lönebildning i förändring. Stockholm: SAF, 1992.

 "Korpis tredje väg – ännu en återvändsgränd" (Korpi's Third Way – Yet Another Dead-End Street). Ekonomisk Debatt, vol. 20, nr 7, 1992. 

 "Vad förklarar den offentliga sektorns utveckling?" (Explaining the Development of the Public Sector). I B. Södersten, red., Den offentliga sektorn. Stockholm: SNS Förlag, 1992.

 "Hur hög skall arbetslösheten få bli?" (Rising Unemployment: What is a Tolerable Level?), (med Lars Hultkrantz). Ekonomisk Debatt, vol. 19, nr 4, 1991. 

 "Den svenska tillväxten: Blir vi omsprungna eller bara upphunna?" (Swedish Economic Growth: Are We Lagging Behind or Are Others Just Catching Up?), (with Pär Hansson). Ekonomisk Debatt, vol. 19, nr 3, 1991. Återutgiven i W. Korpi, Halkar Sverige efter? Sveriges ekonomiska tillväxt 1820–1990 i jämförande belysning. Stockholm: Carlssons, 1992.

 "Devalveringarnas effekter på den svenska ekonomins struktur" (The Effect of Devaluations on the Structure of the Swedish Economy). I L. Jonung, red., Devalveringen 1982. Rivstart eller snedtändning? Stockholm: SNS Förlag, 1991.

 "Psykologi och nationalekonomi" (Psychology and Economics). Ekonomisk Debatt, vol. 17, nr 3, 1989.

 "Riksbankspolitiken" (Swedish Central Bank Policy). Ekonomisk Debatt, vol. 16, nr 5, 1988.

 "Varför växer den offentliga sektorn – nya rön" (Why is the Public Sector Growing – New Evidence), (med Johan A Lybeck). Ekonomisk Debatt, vol. 14, nr 8, 1986.

 "De svenska devalveringarna och exportföretagens prisbeteende" (Swedish Devaluations and the Pricing Behavior of Export Firms). Ekonomisk Debatt, vol. 13, nr 1, 1985.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se