Publications

Books

Ett ramverk för innovationspolitiken: Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? 2nd revised edition (A Framework for Innovation Policy: Making Sweden mor Entrepreneurial), (with Pontus Braunerhjelm and Klas Eklund). Stockholm: Samhällsförlaget, 2020.

The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union (with Niklas Elert and Mark Sanders). Cham, CH and New York, NY: Springer, 2019.

Born globals – fakta och önsketänkande (Born Globals – Facts and Wishful Thinking) (with Shon Ferguson och Louise Johannesson). Stockholm: Karl Adam Bonniers Stiftelse, 2018.

Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (with Niklas Elert and Mikael Stenkula). New York, NY: Springer, 2017.

Educational Performance in Swedish Schools is Plummeting – What Are the Facts? (with Sebastian Jävervall). Stockholm: The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA, 2017.

Entrepreneurship: Definition, Function and Policy (with Mikael Stenkula). Lund: Studentlitteratur, 2016.

Entreprenörskap – vad hur och varför (The Economics of Entrepreneurship), (with Mikael Stenkula). Lund: Studentlitteratur. 2016.

Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (with Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin). Stockholm: Samhällsförlaget, 2015.

Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen (with Tino Sanandaji). Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:3. Stockholm: Fritzes. 2014. PowerPointpresentation.

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? (A Framework for Innovation Policy: Making Sweden More Entrepreneurial) (with Pontus Braunerhjelm and Klas Eklund). Stockholm: Samhällsförlaget, 2012. Powerpoint presentation.

Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling (Government Size, Economic Freedom and Economic Growth: Explaining Sweden’s Recent Success), (with Andreas Bergh). Stockholm: Ivrig Förlag and Fores, 2012.

Institutional Entrepreneurship (with Tino Sanandaji), The International Library of Entrepreneurship Series, Vol. 24. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 2012.

Government Size and Implications for Economic Growth (with Andreas Bergh). Washington D.C.: AEI Press, 2010.

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen (Globalization and the Swedish Corporate Control Model) (with Ulf Jakobsson). Expertrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Utbildningsdepartementet och Regeringskansliet, 2008.

Entreprenörskap (Entrepreneurship), (with Mikael Stenkula). Stockholm: SNS Förlag, 2007. Beställ pocketupplaga här, beställ inbunden upplaga härHämta presentationsförlaga här.

Ägarbeskattningen och företagandet. Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen (Ownership Taxation and Entrepreneurship. The Theory of Corporate Taxation and the Swedish Policy Discussion), (with Tino Sanandaji). Stockholm: SNS Förlag, 2004. Review, Ekonomisk Debatt, Vol. 32, No 8, 2004.

Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv (Towards Increased Gender Equality in Swedish Industry). Stockholm: SNS Förlag, 2004. Review, Ekonomisk Debatt, Vol. 32, No 6, 2004.

Betydelsen av Innovationssystem: Utmaningar för Samhället och för Politiken (The Importance of Systems of Innovation: Challenges for Politics and Society), (with Thomas Andersson and Ola Asplund). Stockholm: VINNOVA, November 2002.

Akademiskt entreprenörskap. Universitet och näringsliv i samverkan (Academic Entrepreneurship. The University/Industry Interface), (with Nathan Rosenberg). Stockholm: SNS Förlag, 2000.

Företagaren i välfärdssamhället (The Entrepreneur in the Welfare State). Annual report of the SNS Policy Group 1998 (with Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster and Ulf Jakobsson). Stockholm: SNS Förlag, 1998.

Företagandets villkor. Spelregler för sysselsättning och tillväxt (Entrepreneurial and Business Conditions: Rules of the Game for Employment and Growth), (in collaboration with Steven J. Davis). Stockholm: SNS Förlag, 1996.

Välfärdsland i ofärdstid (The Crisis of the Swedish Welfare State). Annual report of the SNS Policy Group 1994 (with Lars Hultkrantz, Ingemar Ståhl, Lars Söderström and Hans Tson Söderström). Stockholm: SNS Förlag, 1994.

Sveriges tillväxtproblem. En analys med särskild tonvikt på humankapitalets roll (Sweden‘s Growth Problem. An Analysis Emphasising the Role of Human Capital). Stockholm: SNS Förlag, 1992.

Bruk och missbruk av sjukförsäkringen (Use and Abuse of the Sickness Insurance System), (with Kari Lantto and Mats Persson). Stockholm: SNS Förlag, 1992.

Tillväxt utan gränser (Disinflation, Integration and Growth. The Swedish Economy 1992 and Beyond). Annual report of the SNS Policy Group 1992 (with Ulf Jakobsson, Mats Persson and Hans Tson Söderström). Stockholm: SNS Förlag, 1992.

Räntebildningen i Sverige (Swedish Interest Rate Formation). Second revised and extended edition. Stockholm: SNS Förlag, 1991. Download.

 An Economic Analysis of Swedish Government Expenditure. Aldershot: Avebury, 1992. (A slightly revised edition of my Doctoral Dissertation, University of Gothenburg, 1990.)

Räntebildningen i Sverige (Swedish Interest Rate Formation). Stockholm: SNS Förlag, 1988.

Swedish Public Sector Growth: A Quantitative Analysis. Licentiate Dissertation. University of Gothenburg, 1987.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se