Publications

Newspaper articles

"Varför tar inte facken strid för jobben?". Svenska Dagbladet, 200407.

"Storskalig testning kan rädda både liv och ekonomin" (med Mats Bergman och Tove Fall). Göteborgs-Posten, 200403.

"Så kan krisande företag räddas" (med Tommy Furland). Kvartal, Vol. 7, pp. 1–2, April 2, 2020.

"Hemmamarknad viktig för välstånd". Dagens Industri, 200328.

"100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch". Dagens Nyheter, 200325.

”Slopa flerbarnstillägg – för miljöns skull” (med Börje Eriksson m.fl.). Svenska Dagbladet, 200131.

"A Reform Strategy for an Entrepreneurial Europe” (med Niklas Elert och Mark Sanders). Encompass Europe, 191202.​

"Så kan EU komma på fötter igen" (med Niklas Elert). Dagens Industri, 190822.

"S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme" (med Isak Skogstad). Dagens Nyheter, 190212.

"Konstruktivismen är utbredd i skolan" (med Inger Enkvist, Martin Ingvar, Per Kornhall, Isak Skogstad och Åsa Wikforss). Svenska Dagbladet, 181029.

"Ny kunskapssyn avgörande för Sveriges framtid" (med Inger Enkvist, Martin Ingvar, Per Kornhall, Isak Skogstad och Åsa Wikforss). Svenska Dagbladet, 181018.

"‛Post-Truth’ and the Decline of Swedish Education" (with Johan Wennström). Quillette, 180918.​

"FN bör ha som mål att bromsa folkökningen" (med Frank Götmark m.fl.). Svenska Dagbladet, 180722.

"Politiken måste gynna entreprenörerna (med Martin Andersson och Johan Eklund). Svenska Dagbladet Näringsliv, 180514.

"Färre svenska jobb när företag hetsas att internationalisera" (med Shon Ferguson och Louise Johannesson). Dagens Nyheter, 180323.

"Kan tjänsteexport ersätta varuexporten?". Svenska Dagbladet, 180310.

”Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare” (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). Svenska Dagbladet, 170828.

”Synen på kunskap är svenska skolans största problem” (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). Svenska Dagbladet, 170821.

”Alla kan bli vinnare i en globaliserad värld” (med Johan Eklund och Mikael Stenkula). Göteborgs-Posten, 170514.

”Värna jobbskapande företag” (med Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund och Arvid Malm). Dagens Industri, 170203.

”Jan Wallander till minne” (med Hans Tson Söderström). Svenska Dagbladet, 161010; Dagens Nyheter, 161018.

"Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt” (med Sebastian Jävervall). Dagens Nyheter, 160924.

"Flera fel i välfärdsrapporten" (med Henrik Jordahl). Dagens Industri, 160906.

"Varför tillåter vi doping i skolan?". Expressen, 160425.

"Digitalisering minskar skatten" (med Mårten Blix). Svenska Dagbladet, 160409.

"Utredningen om optioner hör hemma i papperskorgen" (med Pontus Braunerhjelm). Dagens Industri, 160407.

"Personaloptioner tar från rika och ger till kreatörer", Dagens Industri, 160216. 

"Den låga räntan kan skada svensk ekonomi" (med Mårten Blix). Svenska Dagbladet, 151010.

”Lööf och Martinssons recept ökar utanförskapet" (med Johan Eklund). Dagens Nyheter, 150602.

”Risken att kraven sänks måste mötas med kvalitetsgranskning” (med Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin. Dagens Nyheter, 150305.

”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån” (med Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin. Dagens Nyheter, 150226.

”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”. Dagens Nyheter, 141217.

”Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg” (med Johan Wennström). Dagens Nyheter, 141017.

”Problemet var inte jobben, utan kommunikationen". Svenska Dagbladet, 141016.

”Allmän värnplikt ger sociala fördelar” (med Anders Wall, Mårten Torson Lindberg och Peder Johnson). Svenska Dagbladet, 140914.

”Nyföretagandet missgynnas” (med Tino Sanandaji). Svenska Dagbladet, 140525.

”AP-fondens kritik leder ingenstans” (med Ulf Jakobsson och Daniel Wiberg). Dagens Industri, 140603.

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs” (med Rune Andersson m.fl.). Dagens Nyheter, 140122.

Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer” (med Pontus Braunerhjelm). Göteborgs-Posten, 131126.

”Det handlar om mer än utbildning” (med Tino Sanandaji). Dagens Nyheter, 130709.

”De sju viktigaste åtgärderna för att lösa skolans kris". Dagens Nyheter, 130413.

"Att spara är billigt”. Dagens Industri, 130219.

"Nyföretagandet missgynnas”. Dagens Industri, 130118.

”Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer” (med Tino Sanandaji). Dagens Nyheter, 120926.

"Så blir Sverige mer innovativt” (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Svenska Dagbladet, 120821.

"Därför går det bra för Sverige". Radikalt Forum, nr 2, maj 2012.

"Att spara är billigt". Dagens Industri, 130219.

"Sveriges goda ekonomi är inte bara alliansens förtjänst" (med Andreas Bergh). Dagens Nyheter, 120130.

"Jobben kommer och går, men behovet av trygghet består". Bra Affärer, 110206.

"Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna" (med Pontus Braunerhjelm). Dagens Industri, 110128.

"Siffran 134 000 miljarder kommer från FN:s värsta scenario" (med Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel). Dagens Nyheter, 100316.

"Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder" (med Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel). Dagens Nyheter, 100314.

"A-kasseregler hindrar jobben". Dagens Industri, 100225.

"Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg" (med Jonas Vlachos). Dagens Nyheter, 090817.

"Politikerna skapar marknaden". Veckans Affärer, 090618.

"Avknoppningar ger fler jobb än många nystartade företag" (med Pontus Braunerhjelm). Dagens Industri, 090514.

"Utveckla entreprenörskunskap" (med Pontus Braunerhjelm och Staffan Larsson). Dagens Industri, 090129.

"Las måste avvecklas för trygghetens skull". Dagens Nyheter, 090111.

"Globalisering tränger undan den svenska ägarmodellen" (med Ulf Jakobsson). Dagens Industri, 080908.

"Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap" (med Per Skedinger). Dagens Industri, 080306. 

"Regeringens ekonomer förstår sig inte på ekonomi". DN Debatt, 070927.

"Varför har vi inte råd med det viktigaste?" (med Berthel Nordström). Entreprenör, nr 7, 2006.

"Lågavlönade kvinnor betalar Perssons saneringsprogram" (med Aleksander Perski). Dagens Nyheter, 060816.

"Sverige behöver filantroper som Bill Gates" (med Pontus Braunerhjelm). Expressen, 060825.

"Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga". Dagens Industri, 060124.

"Målet är ett gott samhälle – inte att vi skall jobba så mycket som möjligt". Entreprenör, nr 3, 2004.

"Ju högre tillväxt, desto lägre inkomstskydd – rimlig pension kräver stort eget sparande" (med Göran Normann). Pensioner & Förmåner, nr 1, januari 2004.

"Chockhöjning krävs av pensionssparandet" (med Ann Lindgren och Göran Normann). Dagens Nyheter, 031021.

"Sista ordet om Vadstena Hospice?". Östgöta Correspondenten, 030828.

"Ekonomer om SCB: 'Vi överdrev överskattningen av tillväxten'" (med Christina Håkansson och Ulf Jakobsson). Dagens Nyheter, 030717.

"Svensk tillväxt grovt överskattad" (med Christina Håkansson och Ulf Jakobsson). Dagens Nyheter, 030703.

"Vanmakt ger ingen tillväxt" (med Thomas Andersson och Ola Asplund). Svenska Dagbladet, 030531.

"Hög avgift slukar stor del av pensionen" (med Daniel Barr, Kjell-Olof Feldt, Thomas Franzén, Mårten Palme och Erik Thedéen). Dagens Nyheter, 030518.

"Vi arbetar för lite i Sverige". Dagens Nyheter, 030317. 

 "'Vi jobbar bara 7 procent av livet'. Ekonomiprofessor vill krossa myten om flitigt arbetande svenskar". Dagens Nyheter, 030302.

 "Vem skall njuta frukten av den svenska forskningen?" (med Thomas Andersson och Ola Asplund). Dagens Industri, 021205.

 "Småföretagspolitiken gynnar de redan rika" (med Zoltan Acs och Stefan Fölster). Dagens Nyheter, 021007.

 "Fler tjänster minskar stress". Svenska Dagbladet, 020214.

 "Äldre ratas och motarbetas på alla plan" (med Ann Lindgren och Marie Söderqvist). Dagens Nyheter, 010711.

 "Välfärdsstaten mot sammanbrott" (med Nils Lundgren). Dagens Nyheter, 010415.

 "Heliga renar stryper turismen". Dagens Industri, 001209.

 "Satsa på entreprenörerna!". Uppsala Nya Tidning, 001012.

 "Mycket forskning men få entreprenörer?" Reuters, 001006.

 "Självbelåten Persson på fel väg". Dagens Nyheter, 000808.

 "Produktiv idé upprör statsråd" (med Kjell-Olof Feldt). Dagens Nyheter, 000529.

 "Sänk pensionsåldern hellre än att höja" (med Kjell-Olof Feldt). Dagens Nyheter, 000505.

 "Hushållstjänster ökar jämställdheten". Sydsvenska Dagbladet, 990202.

 "Sänkt skatt på arbete ger fler arbetstillfällen". Forskning om entreprenörskap & småföretag, nr 2, 1998.

 "Dubbel avgift för äldrevård". Sydsvenska Dagbladet, 980526.

 "Sänk skatten på allt arbete!". Dagens Nyheter, 980216.

 "Stor spännvidd bland ekonomer". Svenska Dagbladet, 970426.

 "Riktiga jobb enda lösningen". Sydsvenska Dagbladet, 970411.

 "Omförhandla Dennispaketet" (med Ingemar Ahlstrand, Richard Murray och Mats Persson). Dagens Nyheter, 960912.

 "Obegriplig kritik från ekonomkolleger" (med Lars Hultkrantz). Dagens Nyheter, 941020.

 "Arbetslivet ställer orimliga krav…". LO-Tidningen, 940415.

 "Erkänn problemet, Westerberg!" (med Lars Hultkrantz). Dagens Nyheter, 940314.

 "Sysselsättningen och välfärdsstaten" (med Lars Hultkrantz). Sydsvenska Dagbladet, 940218.

 "Noll är noll även i procent" (med Ulf Jakobsson, Mats Persson, och Hans Tson Söderström). Dagens Nyheter, 920915.

 "Statistiska trollkonster" (med Ulf Jakobsson, Mats Persson och Hans Tson Söderström). Dagens Nyheter, 920707.

 "Företag med hög frånvaro gynnas". Dagens Nyheter, 920311.

 "Balansakt med problem" Volvo Monitor, nr 8, 1989.

 "Asiatisk utmaning". Volvo Monitor, nr 7, 1989.

 "Japanska investeringar i USA". Volvo Monitor, nr 6, 1989.

 "De utländska företagens växande roll i det amerikanska näringslivet". Volvo Monitor, nr 4, 1989.

 "USA:s förändrade roll i världsekonomin". Volvo Monitor, nr 3, 1989.

 "Det amerikanska budgetunderskottet". Volvo Monitor, nr 2, 1989.

 "Pengar i rörelse IIII: Nya vindar på den internationella kapitalmarknaden". Volvo Monitor, nr 1, 1989.

 "Pengar i rörelse II: De internationella bankernas funktion och agerande". Volvo Monitor, nr 8, 1988.

 "Pengar i rörelse I: Den internationella marknadens framväxt och omfattning". Volvo Monitor, nr 7, 1988.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se