Publications

Other articles

"Rädda i grunden sunda företag under corona-krisen genom att staten agerar som ett avbrottsförsäkringsbolag" (The State Should Save Viable Firms during the Corona Crisis by Acting as the Insurance Company of Last Resort) (with Tommy Furland). Stockholm: Swedish Entrepreneurship Forum.

“Vd har ordet: Åttio framgångsrika år” (IFN in Retrospect: Eighty Successful Years). IFN:s årsbok 2019. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2020.

"Därför kan vi inte längre lita på Pisa" (why We Cannot Trust Pisa Any Longer) (with Johan Wennström). Why School Competition and School Choice Have not Boosted Student Achievements). Kvartal, Vol. 6, pp. 1–3, December 17, 2019.

“Förord”. In Benny Carlson and Mats Lundahl, Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966 (pp. 9–11). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019.

“Förord”. In Gabriel Heller-Sahlgren and Nima Sanandaji, Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga återupprättelse (pp. 9–11). Stockholm: Dialogos, 2019.

"Det mest produktiva året i vår historia" (The Most Productive Year in IFN's History). IFN:s årsbok 2018. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2019.

"En bättre skola kräver ny kunskapssyn" (Improved School Results Requires a Different View of Knowledge) (with Inger Enkvist). Sans, No. 1, January–March, pp. 80–86, 2019.

"'Post-Truth' and the Decline of Swedish Education" (with Johan Wennström). Quillette, September 18, 2018.

"Så får vi rättvisa betyg" (Making Swedish Grades Fair and Comparable). Axess, Vol. 17, No. 6, pp. 24–27.

"Svar till Dan Collberg på vår artikel ’Skolan behöver ett nytt paradigm’” (Reply to Dan Colberg’s Comment on The Swedish School System Needs a Paradigm Shift) (with Inger Enkvist and Martin Ingvar). Sans, No. 3, July–September, pp. 89–91, 2018.

"Nya tiderny forskning" (New Times – New Research). IFN:s årsbok 2017. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2018.

"Citeringar – en jämförelse av tre olika mått" (Citations – An Evaluation of Three Different Measures), (with Simon Ek). IFN Policy Paper No. 81. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2018.

"Skolan behöver ett nytt paradigm" (The Swedish School System Needs a Paradigm Shift) (with Inger Enkvist and Martin Ingvar). Sans, No. 1, January–March, pp. 30–37, 2018.

"Sök sanningen!" (Search the Truth!). IFN:s årsbok 2016. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2017.

"Inga pappas pojkar" (The Social Background of Swedish Elite Executives). Axess, Vol. 16, No. 1, 2017.

"Svårt att veta när det svenska skolraset började". IVA Aktuellt, nr 5, 2016.

"The institutional evolution of labour market institutions in Europe and entrepreneurship" (with Gerarda Westerhuis). Policy Brief submitted to the European Commission as part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649378. Utrecht and Stockholm: Financial and Institutional Reforms for Entrepreneurial Society (FIRES).

"Entrepreneurship: Definition, Function and Policy" (with Mikael Stenkula). IFN Newsletter, No. 1, 2016. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Svenska synen på rättvisa bromsar framtidsföretagen". Dagens Samhälle: Perspektiv, No. 17, 2016.

"Vd har ordet". IFN:s årsbok. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2005–2006, 2007, 2008, ... and 2015.

"Så illa är det inte" (It Is Not That Bad After All). Axess, Vol. 14, No. 7, 2015.

”Policies Promoting Innovation, Entrepreneurship and Firm Growth in Knowledge-Intensive Industries". In Vladimir V. Okrepilov, ed., Proceedings from the Conference Strategic Priorities in the Economic Development of Russia and the European Countries: Prospects for Integration (St. Petersburg, 3 April 2014). St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnical University, 2015.

”Sänkt skattetryck förklarar Sveriges positiva utveckling” (A Lowered Aggregate Tax Ratio Explains Sweden’s Strong Performance) (with Andreas Bergh). Dagens Samhälle: Perspektiv, No. 17, 2015.

”Ge professorn makten åter” (Power Needs to Be Returned to Faculty) (with Anders Björnsson and Patrik Engellau). Axess, Vol. 14, No. 2, 2015.

”Förord". In Benny Carlson and Mats Lundahl, Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014.

"Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". Sid. 586–589 i SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes, 2014.

”Foreword”. In Tino Sanandaji and Nima Sanandaji, SuperEntrepreneurs – and How Your Country Can Get Them. London: Centre for Policy Studies, 2014.

”Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". I SOU 2012:3, Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes, 2012.

"Godtyckliga betyg skadar skolan" (med Örjan Hansson och Jonas Vlachos). Axess, nr 3, 2011. 

 "Framtiden för den svenska modellen". Presentation vid Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen, 100706. 

 "En ekonomisk politik för nästa mandatperiod". Presentation vid Svenskt Näringslivs seminarium i Almedalen, 100705.

"Sänkt skatt på arbete inte nog". Svensk Linje, nr 4, 2009.

"UTSPEL: Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften" (med Joacim Tåg). Arena, nr 5, november, 2009.

"Robin Douhan in memoriam". Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 7, 2009.

"Axel Iveroth: IUI:s förste sekreterare". I M. Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids, 2009. 

"Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd". Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 2008.

"Det krävs insikt i den svenska modellens psyke" (med Johanna Möllerström), Axess, årg. 5, nr 8, 2006.

Jan Wallander och IUI – en osedvanligt lyckad korsbefruktning" (med Björn Hägglund). I Hans Tson Söderström, red., Decentralisering och incitament i företag. Principiella och praktiska aspekter. Stockholm: SNS Förlag, 2006.

"Påtvingad prylmani". Neo, årg. 1, nr 5, 2006.

"LO är mycket mäktigare än det franska facket". I Mats Ögren, red., Sanningen om Sverige – en antologi om jobben som försvann. Stockholm: Bokförlaget DN, 2006.

"Ett åtgärdspaket för stärkt entreprenörskap i högskattestaten". Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 2, 2006.

"Grandiose Memories of the Future Make Us Discontented with the Present" (with Markus Heilig). Axess, Vol. 4, No. 3, 2005. English Web Edition.

"Grandiosa minnen av framtid gör oss missnöjda med nuet" (med Markus Heilig). Axess, årg. 4, nr 3, 2005.

"Maktens väsen byter skepnad". Axess, årg. 3, nr 8, 2004.

Högtidstal på Handelshögskolans Diplomandhögtid den 2 april 2004 i Blå Hallen, Stockholms Stadshus.

"Kvinnorna och makten". I E. Norlin, S. Westerberg och P. Wolodarski, red., Den undflyende sanningen. Stockholm: SNS Förlag, 2004.

"The Entrepreneur or the Sports Hero?". Axess, Vol. 2, No. 9, December 2003. English Web Edition.

"Strukturella utmaningar för den svenska välfärdsstaten". Inlägg vid Nationalekonomiska Föreningens Debatt 2003 om statsbudgeten med finansminister Bosse Ringholm. Ekonomisk Debatt, Vol. 31, No. 7. 2003.

"När en entreprenör aldrig blir medaljör förlorar Sverige". Axess, årg. 2, nr 9., 2003.

"Sjukfrånvaron påverkas av ersättningen" (med Mats Persson). Välfärd, årg. 1, 2003.

 "IKT-sektorns betydelse för den svenska tillverkningsindustrin – Svar till Daniel Lind" (med Harald Edquist). Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 1, 2002.

 "Tillväxtboomen ingen slump". Liberal Debatt, nr 3, 2000.

 "När började Sverige släpa efter? Replik till Olle Krantz". Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 4, 2000.

 "Socialt kapital och kluster i stället för goda generella villkor? Replik till Berggren, Brulin och Laestadius". Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 7, 1999.

 "Endast Sverige snapsglas har? Svar till Sven-Olof Lodin" (with Dan Johansson). Ekonomisk Debatt, Vol. 27, No. 6, 1999.

 "Skatter och sysselsättning – Slutreplik till Anita Nyberg". Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 5, nr 1, 1999.

 Entrepreneurship in the Welfare State. Summary and Conclusions (med Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster and Ulf Jakobsson). Stockholm: SNS Förlag, 1998.

 "Skatterna och sysselsättningen i tjänstesektorn". Anförande vid Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar i Stockholm, 13 maj 1998. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 1998.

 "Principerna för avgifterna i äldreomsorgen". Skatter & Välfärd, Vol. 2, No. 2, 1998.

"Entrepreneurial and Business Conditions in Sweden: Implications for Employment". In Labor Market Policy and Job Creation. Swedish and U.S. Experiences. Stockholm: American Embassy, 1997.

"Lönemässiga drivkrafter för kompetensutveckling och produktivitet". In Cedhagen, Karin (ed.), Hur löser vi bristen på yrkesutbildad arbetskraft? Rapport 1996:1. Göteborg: Styrelsen för regional forskning i Västsverige, 1996.

"Utbildning för högre produktivitet och löner". I Hur mottogs förslaget till kompetensförsäkring? Stockholm: Skandia, 1996.

"Svar till Thomas Lindh" (med Lars Hultkrantz, Ingemar Ståhl, Lars Söderström and Hans Tson Söderström). Ekonomisk Debatt, Vol. 22, No. 5, 1994.

"Offentlig sektor och ekonomisk tillväxt – Svar till Agell, Lindh och Ohlsson" (med Ingemar Ståhl, Lars Söderström och Hans Tson Söderström). Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 4, 1994.

"Tillväxt (ekonomisk ~)". Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1994.

"Sysselsättningen och välfärdsstaten". Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr 5, 1993.

"Riksbanken" (med Lars Hörngren). Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1993.

"Penningpolitik" (med Lars Hörngren). Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1993.

"Offentlig sektor". Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1993.

 "Möjligheter och begränsningar vid politikrekommendationer" (med Bo Sandelin). Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 8, 1992.

"Kreditexpansion". Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1992.

 "De som investerar i ökad kompetens har också avkastningskrav". Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 5, 1992.

 "Sätt karensen i karantän". Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 1, 1992.

"Devalveringarnas struktureffekter". I Carlsson, S. (red.), Arbetarrörelsen och den ekonomiska politiken. En vänbok till P-O Edin. Stockholm: Tiden, 1991.

 "Varför var inte 1981–82 års devalveringar strukturpåverkande? Svar till Roland Spånt". Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 7, 1991.

 "Ny giv – nya kort?". Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 6, 1991.

"Upphinnarfaktorn är irrelevant. Svar till Korpi" (med Pär Hansson). Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 3, 1991.

 "Förbättra den interna konkurrenskraften!". Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 2, 1991.

 "Ekonomisk Debatt behövs!" (med Bo Sandelin). Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 1, 1991.

Osignerade bidrag till Nationalencyklopedin, Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1990–95: "finansiell ekonomi", "grå marknad", "hedging", "kapitalkoefficient", "kassareserv", "kassakrav", "kreditmarknad", "kreditmultiplikator", "kreditransonering", "Krugman, Paul R.", "lagligt betalningsmedel", "lender of last resort", "likviditet", "likviditetskvot", likviditetspreferens", "likvid tillgång", "Lindbeckkommissionen", "långtidsutredning", "marginalränta", "mjukvaluta", "Myhrman, Johan", Mäler, Karl-Göran", "Okun, Arthur M.", "Okuns lag", "penningmarknaden", "penningmängd", "placeringskrav", "placeringsplikt", "realränta", "repa", "reservkvot", "reservvaluta", "ränta", "räntearbitrage", "räntefot", "Sachs, Jeffrey D.", "Schultz, Theodore W.", "Summers, Lawrence H.", "Åberg, Carl Johan", "öppna marknadsoperationer".

"Diskontopolitik". Bidrag till Nationalencyklopedin, Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1990.

"Centralbank" (med Ingemar Nygren). Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1990.

"Kapitalmarknaden" (med Håkan Persson). Bidrag till Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böckers Förlag, 1987.

 

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se