Magnus Henrekson

Recent publications in Swedish

"Bättre grundförutsättningar för ett entreprenöriellt, innovativt och uthålligt EU” (Improved Framework Conditions for a More Innovative, Entrepreneurial, and Sustainable EU), (with Niklas Elert). In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski and Lars Oxelheim, eds., Title TBA: Europaperspektiv 2021 (pp. xx–yy). Stockholm: Santérus Förlag, 2021.

"Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation” (Assas Lindbeck and IFN: A Sixty-Year Relationship), (with Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, Vol. 49, No. 2, pp. xx–yy, 2021.

"Assar Lindbeck – en bibliometrisk analys” (Assar Lindbeck – a bibliometric analysis). Ekonomisk Debatt, Vol. 49, No. 2, pp. xx–yy, 2021. 

"Assar Lindbecks betydelse för svensk nationalekonomi och samhällsdebatt kan inte överskattas” (Assar Lindbeck’s Contributions to Swedish Economics and Policy Debate Cannot Be Overestimated). Ekonomisk Debatt, Vol. 48, No. 6, pp. 3–7, 2020. 

”Per Molander desinformerar – alla företagsstorlekar behövs” (med Pontus Branuerhjelm, Sven-Olov Daunfeldt, Johan Eklund och Karl Wennberg). Dagens Nyheter, 201029.

“Belöna den goda makten” (Allocate Power Bottom-Up to Those Who Advance the Greater Good). Axess, Vol. 19, No. 7, pp. 12–15, 2020.

”Mina kritiker argumenterar mot en halmgubbe”. Göteborgs-Posten, 200917.

”Flumskolan viktig förklaring till att gängkriminaliteten eskalerar”. Göteborgs-Posten, 200912.

”Till minne: Assar Lindbeck” (med Henrik Horn och Lars Persson). Dagens Nyheter, 200912 och Svenska Dagbladet 200921.

”Minskande befolkning är inte problemet” (med Malte Andersson m.fl.). Dagens Nyheter, 200801.

"Rädda i grunden sunda företag under coronakrisen genom att staten agerar som ett avbrottsförsäkringsbolag" (The State Should Save Viable Firms during the Corona Crisis by Acting as the Insurance Company of Last Resort) (with Tommy Furland). Stockholm: Swedish Entrepreneurship Forum.

”Lägre skatter främjar sysselsättningen”. Dagens Industri, 200613.

”Svenska skattereformer har lett till att företag anställer”. Entré, nr 2, s. 24, 2020.

Ett ramverk för innovationspolitiken: Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? 2nd revised edition (A Framework for Innovation Policy: Making Sweden More Entrepreneurial), (with Pontus Braunerhjelm and Klas Eklund). Stockholm: Samhällsförlaget, 2020. 

"Skolans relativistiska kunskapssyn ökar klasskillnaderna, urholkar tilliten och bäddar för nepotism och korruption” (The View of Knowledge Fuels Inequality, Undermines Trust and Paves the Way for Nepotism and Corruption). In Mats Ögren, ed., Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige (pp. 208–222). Stockholm: Natur & Kultur, 2020.

”Staten måste ta över hela kostnaden för permitterade medarbetare”. Göteborgs-Posten, 200421.

”Varför tar inte facken strid för jobben?”. Svenska Dagbladet, 200407.

”Storskalig testning kan rädda både liv och ekonomin” (med Mats Bergman och Tove Fall). Göteborgs-Posten, 200403.

”Så kan krisande företag räddas” (med Tommy Furland). Kvartal, Vol. 7, pp. 1–2, April 2, 2020.

"Topp fem-publiceringar av Sverigebaserade forskare 1989–2019" (Top Five Publications by Swedish-Based Economists, 1989–2019), (with Hedda Nielsen). Ekonomisk Debatt, Vol. 48, 2020. 

”Hemmamarknad viktig för välstånd”. Dagens Industri, 200328.

”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”. Dagens Nyheter, 200325.

”Slopa flerbarnstillägg – för miljöns skull” (med Börje Eriksson m.fl.). Svenska Dagbladet, 200131.

"IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019” (The IFN Research Program the Economics of Entrepreneurship 2009–2019), (with Lars Persson). In Magnus Henrekson, ed., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (pp. 111–124). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019. 

"80 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid” (80 Years with IFN – Past, Present and Future). In Magnus Henrekson, ed., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (pp. 7–28). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019. 

IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2019.

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd? (Should the European Union Have a Common Refugee Policy?), (with Tino Sanandaji and Özge Öner). Kvartal, Vol. 4, pp. 1–9, 2019.

"Vem publicerar i topp-5 och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?" (Who Publishes in the Top Five and What are the Implications for European Economics?), (with Simon Ek). Ekonomisk Debatt, Vol. 47, No. 5, 2019.

"Forskningsråden måste backa från Plan S" (med Henrik Jordahl, Mats Hammarstedt, Erik Lindqvist, Jonas Vlachos m.fl.). Universitetsläraren, 190221. 

"S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme" (med Isak Skogstad). Dagens Nyheter, 190212.

“Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst: Har EU en gemensam flyktingpolitik?” (The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation State: Does the European Union have a Common Refugee Policy?) (med Tino Sanandaji och Özge Öner). I Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., EU och nationalstatens återkomst: Europaperspektiv 2019 (s. 93–124). Stockholm: Santérus Förlag.

"Konstruktivismen är utredd i skolan" (med Inger Enkvist, Martin Ingvar, Per Kornhall, Isak Skogstad och Åsa Wikforss). Svenska Dagbladet, 181029.

"Ny kunskapssyn avgörande för Sveriges framtid" (med Inger Enkvist, Martin Ingvar, Per Kornhall, Isak Skogstad och Åsa Wikforss). Svenska Dagbladet, 181018.

”FN bör ha som mål att bromsa folkökningen” (med Frank Götmark m.fl.). Svenska Dagbladet, 180722.

”Politiken måste gynna entreprenörerna” (med Martin Andersson och Johan Eklund). Svenska Dagbladet Näringsliv, 180514.

”Färre svenska jobb när företag hetsas att internationalisera” (med Shon Ferguson och Louise Johannesson). Dagens Nyheter, 180323.

”Kan tjänsteexport ersätta varuexporten?”. Svenska Dagbladet, 180310.

"Innovation och entreprenörskap för ökat välstånd – hur kan det åstadkommas” (Innovation and Entrepreneurship for Increased Social Welfare – How Can It Come about?). I Johan Eklund and Pernilla Norlin, red. Festskrift till Pontus Braunerhjelm (s. 65–80). Stockholm: Entreprenörskapsforum.

“Lärarnas status kan höjas om vi lär av forskningen” (Making the Teaching Profession Based on Insights from Research). Kvartal, vol. 3, s. 1–7, 2018.

"Svar till Dan Collberg på vår artikel 'Skolan behöver ett nytt paradigm" (Reply to Dan Collberg's Comment on The Swedish School System Needs a Paradigm Shift) (with Inger Enkvist and Martin Ingvar). Sans, No. 3, July–September, 2018, forthcoming.

Born globals – fakta och önsketänkande (Born Globals – Facts and Wishful Thinking) (med Shon Ferguson och Louise Johannesson). Stockholm: Karl Adam Bonniers Stiftelse, 2018.

"En kunskapssyn för nepotism och korruption" (A View of Knowledge Encouraging Nepotism and Corruption). Kvartal, vol. 1, 2018.

"Nya tiderny forskning" (New Times – New Research). IFN:s årsbok 2017. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2018.

"Citeringar – att mäta och att mäta rätt" (Citations – An Evaluation of Three Different Measures), (med Simon Ek). Ekonomisk Debatt, Vol. 46, No. 1, 2018.

"Därför har skolvalet blivit ett misslyckande" (Why School Competition and School Choice Have not Boosted Student Achievements). Kvartal, Vol. 4, 2017.

”Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare” (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). Svenska Dagbladet, 170828.

”Synen på kunskap är svenska skolans största problem” (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). Svenska Dagbladet, 170821.

”Alla kan bli vinnare i en globaliserad värld” (med Johan Eklund och Mikael Stenkula). Göteborgs-Posten, 170514.

”Skolan behöver ett paradigmskifte” (Raising School Results Requires a Paradigm Shift), (med Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

”Kunskapssynen och pedagogiken: Implikationer för elever, lärare och samhälle” (with Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

”Kunskapssyn och tongivande pedagogiska teorier i litteraturen på de svenska lärarutbildningarna” (med Hugo Fiévet). I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

”Skolans problem: fallande kunskaper och flykten från läraryrket” (The Problems of the Swedish School System: Declining Results and Flight from the Teacher Profession) . I Magnus Henrekson, red., Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017. 

Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stockholm: Dialogos, 2017.

”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” (Institutional Reform for a More Innovative and Entrepreneurial Europe ), (med Niklas Elert och Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt, vol. 45, nr 5, 2017.

"Tillväxt utan entreprenörskap?" (Growth without Entrepreneurship?), (med Mikael Stenkula). I Andreas Bergh et al. red., Nationalekonomins frågor. Lund: Studentlitteratur, 2017. 

"Skatteregler för innovation och entreprenörsdriven tillväxt" (Tax Rules Favoring Innovation and Entrepreneurial Growth). Kapitel 3, sid. 39–57 i Arvid Malm, red., Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt. Stockholm: Entreprenörskapsforum. 2017. 

”Värna jobbskapande företag” (med Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund och Arvid Malm). Dagens Industri, 170203.

"Sök sanningen!". IFN:s årsbok 2016. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2017.

"Inga pappas pojkar"Axess, nr 1, 2017.

"Jan Wallander in memoriam" (med Hans Tson Söderström). Ekonomisk Debatt, årg. 44, nr 8, 2016.

"Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt” (med Sebastian Jävervall). Dagens Nyheter, 160924.

"Flera fel i välfärdsrapporten" (med Henrik Jordahl). Dagens Industri, 160906.

"Varför tillåter vi doping i skolan?". Expressen, 160425.

"Digitalisering minskar skatten" (med Mårten Blix). Svenska Dagbladet, 160409.

Utredningen om optioner hör hemma i papperskorgen" (med Pontus Braunerhjelm). Dagens Industri, 160407.

"Svårt att veta när det svenska skolraset började", IVA Aktuellt, nr 5, 2016.

"Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" (med Sebastian Jävervall). I Camilla Koebe, red., Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?. Stockholm: Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA). 2016.

"Svenska synen på rättvisa bromsar framtidsföretagen". Dagens Samhälle: Perspektiv, nr 17, 2016.

"Ersättningen för entreprenörskap" (med Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt , årg. 44, nr 1, 2016. En längre version är publicerad som IFN Policy Paper nr 74, 2016.

”Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd” (Translating Education, Research and Innovation into Growing Firms and Enhanced Social Welfare), (with Pontus Braunerhjelm). I Maureen McKelvey och Olof Zaring, red., Sveriges entreprenöriella ekosystem – företag, akademi, politik. Stockholm: Vinnova & ESBRI, 2016.

"Vd har ordet". IFN:s årsbok. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN), 2005–2006, 2007, 2008, ... and 2015.

"Personaloptioner tar från rika och ger till kreatörer", Dagens Industri, 160216. 

Entreprenörskap – vad hur och varför (The Economics of Entrepreneurship) (med Mikael Stenkula). Lund: Studentlitteratur. 2016.

"Utbilda för arbete" . I Kurt Almqvist och PJ Anders Linder (red), Från idyll till idéeer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 2015.

"Den låga räntan kan skada svensk ekonomi" (med Mårten Blix). Svenska Dagbladet, 151010.

"Så illa är det inte" (It Is Not That Bad After All). Axess, Vol. 14, No. 7, 2015.

”Lööf och Martinssons recept ökar utanförskapet" (med Johan Eklund). Dagens Nyheter, 150602.

”Sänkt skattetryck förklarar Sveriges positiva utveckling” (A Lowered Aggregate Tax Ratio Explains Sweden’s Strong Performance) (with Andreas Bergh). Dagens Samhälle: Perspektiv, No. 17, 2015.

”Ge professorn makten åter” (Power Needs to Be Returned to Faculty) (with Anders Björnsson and Patrik Engellau). Axess, Vol. 14, No. 2, 2015.

"Kapitalägare då och nu – förmögenheter, beskattning och samhällets syn"  (Entrepreneurial Wealth Currently and Compared to the 1960s and 70s – Size, Taxation and Public Attitudes). In Birgitta Swedenborg (ed), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Vänbok till Hans Tson Söderström. Stockholm: Dialogos Förlag. 2015.

Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (med Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin). Stockholm: Samhällsförlaget, 2015.

”Risken att kraven sänks måste mötas med kvalitetsgranskning” (med Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin. Dagens Nyheter, 150305.

”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån” (med Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Jonas Nycander och Gösta Walin. Dagens Nyheter, 150226.

”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”. Dagens Nyheter, 141217.

”Påverkar skatter på ägarnivån företags och företagares beteende?" (med Tino Sanandaji). Ekonomisk Debatt, årg. 42, nr 7, 2014.

"Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg" (med Johan Wennström). Dagens Nyheter, 141017.

"Problemet var inte jobben, utan kommunikationen". Svenska Dagbladet, 141016.

”Allmän värnplikt ger sociala fördelar” (med Anders Wall, Mårten Torson Lindberg och Peder Johnson). Svenska Dagbladet, 140914.

”AP-fondens kritik leder ingenstans” (med Ulf Jakobsson och Daniel Wiberg). Dagens Industri, 140603.

”Dagens företagsskatter gynnar de rika och passiva” (med Tino Sanandaji). Svenska Dagbladet, 140525.

”Förord". In Benny Carlson and Mats Lundahl, Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014.

IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning (med Göran Albinsson Bruhner). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014.

Institutet för Näringslivsforskning – Publikationer 19392013 (med Johanna Chamberlain). Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014. 

"Sverige kan inte slå sig till ro". Sid 147–172 i Mats Ögren Wanger, red., Position Sverige. Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad. Stockholm: Ekerlids Förlag. 2014.

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs” (med Rune Andersson m.fl.). Dagens Nyheter, 140122.

Edmund Phelps, Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013). Ekonomisk Debatt, Vol. 42, No. 1, 2014.

"Kapitalskatter och företagande" (med Tino Sanandaji). Bilaga 4 (s. 673–734) till SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes, 2014.

"Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap" (med Tino Sanandaji). Bilaga 5 (s. 735–766) till SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes. 2014.

"Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". Sid. 586–589 i SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Slutbetänkande av Företagsskattekommittén. Stockholm: Finansdepartementet och Fritzes, 2014.

Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen (med Tino Sanandaji). Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:3. Stockholm: Fritzes. 2014. PowerPointpresentation.

"Om den känsliga balansen mellan krav och förväntningar – på sig själv och andra". I Carl Uggla, red., Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi. Stockholm: Ekerlids Förlag. 2014.

"Ett skatteparadis för de redan rika" (A Tax Haven for the Already Wealthy). In Mats Bergstrand, ed., En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem. Stockholm: Politik·Media·Juridik (PMJ), 2014.

”Superentreprenörskap och de globala obalanserna” (Superentrepreneurship in Europe, the United States and Asia), (with Tino Sanandaji). In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim and Thomas Persson, eds., Europaperspektiv 2014 – Årsbok för Europaforskning. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. Powerpointpresentation.

”Politikens uppgift är att kratta i manegen". Förord till Innovation och entreprenörskap – politik som hjälper eller stjälper av Josh Lerner”. Lund: Studentlitteratur, 2013.

”Optionsskatter och entreprenöriellt företagande” (Stock Option Taxation and Entrepreneurship), (with Tino Sanandaji). Rapport nr 7 till projektet Företagsamt ägande. Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2013.

Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd” (Translating Education, Research and Innovation into Growing Firms and Enhanced Social Welfare), (with Pontus Braunerhjelm). In Maureen McKelvey and Olof Zaring, eds., Under ytan: Bilder och sanningen om dagens praktik i innovation och entreprenörskap, forthcoming.

Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer” (med Pontus Braunerhjelm). Göteborgs-Posten, 131126.

”Det handlar om mer än utbildning” (med Tino Sanandaji). Dagens Nyheter, 130709.

"De sju viktigaste åtgärderna för att lösa skolans kris". DN Debatt, 13 april 2013.

"En effektivare innovationspolitik" (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Ekonomisk Debatt, årg. 41, nr 3, 2013.

"Kapitalskatterna och företagandet". IFN Policy Paper nr 59, 2013.

"Att spara är billigt”. Dagens Industri, 130219.

"Nyföretagandet missgynnas”. Dagens Industri, 130118.

"Ett ramverk för innovationspolitiken" (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 65, nr 2, 2012.

"Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap: Expertrapport till Företagsskattekommittén" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 57, 2012. 

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? (med Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund). Stockholm: Samhällsförlaget, 2012. Powerpointpresentation.

"Kapitalskatter och företagande: Expertrapport till Företagsskattekommittén" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 56, 2012.

"Vinster och privatiseringar i landet Lagom" (med Henrik Jordahl). Respons, nr 2, 2012.

"Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande" (med Tino Sanandaji). IFN Policy Paper nr 54, 2012.

"Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen" (med Dan Johansson och Mikael Stenkula). Ekonomisk Debatt, årg. 40, nr 2, 2012.

"Särskilt yttrande av sakkunnige Magnus Henrekson". I Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén. SOU 2012:3. Stockholm: Fritzes, 2012. 

Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling (med Andreas Bergh). Stockholm: FORES + IVRIG, 2012.

"Sveriges goda ekonomi är inte bara alliansens förtjänst" (med Andreas Bergh). Dagens Nyheter, 120130. 

"Det produktiva entreprenörskapets förutsättningar". IFN Policy Paper nr 51, 2011.

"Utveckling är ständig förbättring". Svenska Dagbladet, 110710.

"Servicesamhällets framväxt måste underlättas". I Irene Fällström, red., Välfärd att hyra: 13 röster om äldreboomen och hyresrättens möjligheter. Stockholm: Samhällsförlaget, 2011. 

"Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning" (med Ulf Jakobsson). Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 3, 2011.

"Det är inte passagerarna som styr". Dagens Industri, 110503.

"Godtyckliga betyg skadar skolan" (med Örjan Hansson och Jonas Vlachos). Axess, nr 3, 2011. 

"Jobben kommer och går, men behovet av trygghet består". Bra Affärer, 110206. 

"Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna" (med Pontus Braunerhjelm). Dagens Industri, 110128.

"Tjänstesamhället och bostadsmarknaden". IFN Policy Paper nr 46, 2011. 

"Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?" (med Nina Öhrn). Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 1, 2011.

"William J. Baumols senaste försök att slå broar mellan entreprenörskapsforskningen och nationalekonomins huvudfåra" (med Tino Sanandaji). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 3, 2010.

"Framtiden för den svenska modellen". Presentation vid Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen, 100706.

"En ekonomisk politik för nästa mandatperiod". Presentation vid Svenskt Näringslivs seminarium i Almedalen, 100705. 

"Håller regeringens jobbstrategi?"Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 2, 2010. Powerpointpresentation.

"Siffran 134 000 miljarder kommer från FN:s värsta scenario" (med Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel). Dagens Nyheter, 100316.

"Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder" (med Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel). Dagens Nyheter, 100314.

"A-kasseregler hindrar jobben". Dagens Industri, 100225.

"Sänkt skatt på arbete inte nog". Svensk Linje, nr 4, 2009. 

"UTSPEL: Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften" (med Joacim Tåg). Arena, nr 5, november, 2009.

"Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?". Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 6, 2009.

"Global Award for Entrepreneurship Research" (med Pontus Braunerhjelm). Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 1, 2009. 

"Företagande och tillväxt i Sverige". I Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, red., Marknad och Politik (8:e upplagan). Stockholm: SNS Förlag, 2009.

"Globaliseringen och den svenska ägarmodellen" (med Ulf Jakobsson). Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet, 2008. Powerpointpresentation.

"Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen". I E. Giertz, red., Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. Lund: Studentlitteratur, 2008. 

"Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner" (med Mikael Stenkula). Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets 6:e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden). Stockholm: Konkurrensverket, 2008.

"Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner" (med Mikael Stenkula). Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket, 2008.

Entreprenörskap (med Mikael Stenkula). Stockholm: SNS Förlag, 2007. Beställ pocketupplaga här, beställ inbunden upplaga här. Hämta presentationsförlaga här

"De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen" (med Mikael Stenkula). Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13, nr 1, 2007. 

"Ny teknik slår igenom när den är gammal" (med Harald Edquist). Forskning & Framsteg, årg. 42, nr 4, 2007.

"Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?" (med Harald Edquist). Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 60, nr 2, 2007.

"Folkhem i brytningstid" (The Swedish Model at the Crossroads). I Bjørn Magnus Bege och Anders Björnsson, red., Skandinaviska vägval. Stockholm: Atlantis, 2008.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se