Per Skedinger

Articles in Swedish

Reglering av minimilöner på EU-nivå - rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm, 2020.

Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd, in Eklund, R. (ed.). LAS 40 år. Jure Förlag, Stockholm, 2018.

Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?, Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16, 2018. (With Carl Magnus Bjuggren and Martin Olsson.)

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget, Ekonomisk Debatt, 45(7), 30–40, 2017. (With Mats Hammarstedt,)

Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014, Konjunkturinstitutet, 2014.

Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 66(2), 149-158, 2013.

Minimilöner i tjänstesektorn, in Jordahl, H (ed.), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, in Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L and Persson, T, (eds.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012, Santérus Förlag, 2012.

Tudelad trygghet, in Pettersson, L–O and Teodorescu, A (eds.), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2012.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?, Studie 2011:4, FORES, Stockholm, 2011. (With Magnus Carlsson.)

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?, Studier i Finanspolitik 2010/7, Swedish Fiscal Policy Council, Stockholm, 2010. 

En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Report No 24 to the Swedish Globalization Council, Ministry of Education, Stockholm, 2008.

Effekter av anställningsskydd - en översikt, Ekonomisk Debatt, 36(7), 5-18, 2008.

Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 41-56, 2007.

Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin, Ekonomisk Debatt, 34(4), 63-77, 2006.

Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall. Svensk Rehabilitering, (4), 22-23, 2003. (With Barbro Widerstedt.)

Syns professorerna i globaliseringsdebatten? Ekonomisk Debatt, 30, 605-609, 2002. (With Dan Johansson.)

Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 131-143, 2002. (With Pär Andersson and Stefan Fölster.)

Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett utökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 5-21, 2001. (With Martin Lundin.)

Sjöstrands modell är felspecificerad. Ekonomisk Debatt, 24, 222-224, 1996.

Sjöstrand vilseleder om forskningsresultat som tyder på stor undanträngning. Ekonomisk Debatt, 24, 52-59, 1996.

Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet. In Kompetens, kompensation och konkurrens, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, 1994.

En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten. In SOU 1994:58, 6 juni Nationaldagen, Ministry of Justice, Stockholm, 1994.

Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna? In Tretton aspekter på regional utveckling, NUTEK, Stockholm, 1993.

Decentraliserad lönebildning som regionalpolitik. In Jan Herin (ed.), Lönebildning i förändring. Swedish Employers’ Confederation, Stockholm, 1992.

Bör affärstiderna regleras? Ekonomisk Debatt, 20, 627-636, 1992. (With Mikael Ingemarsson.)

Varför består de regionala skillnaderna ì arbetslöshet? Ekonomisk Debatt, 19, 573-584. Reprinted in Villy Bergström (ed.), Varför överge den svenska modellen? 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik. Tidens Förlag, Stockholm, 1993.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se