Per Skedinger

Editorials and newspaper articles

Jobbskapande i offentlig sektor fungerar sämst. Dagens Nyheter, October 9, 2020. (With Simon Ek and Mats Hammarstedt.)

Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare. Dagens Nyheter, October 4, 2020. (With Simon Ek and Mats Hammarstedt.)

Ogenomtänkt förslag om minimilön i EU. Svenska Dagbladet, January 6, 2020.

Arbetsmarknadsekonomiska rådets analys av minimilönernas sysselsättningseffekter är välgrundad, Ekonomistas, May 28, 2018. (With Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm and Tuomas Pekkarinen.)

Arbetsmarknadens parter bör göra experiment med minimilöner, Dagens Arena, November 27, 2017. (With Mats Hammarstedt.)

Gör experiment med minimilöner, Svenska Dagbladet,November 22, 2016. (With Mats Hammarstedt.)

Zettergrens analys är undermålig, Dagens Nyheter, April 26, 2016, (With Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm and Tuomas Pekkarinen.)

Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten, Dagens Nyheter, April 21, 2016, (With Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm and Tuomas Pekkarinen.)

Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, March 4, 2010.

Facket vilseleder om LAS, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, February 26, 2010.

LAS har skapat ett klassamhälle på arbetsmarknaden, Newsmill, February 23, 2009.

Sänkta minimilöner ger invandrare jobb, Expressen, January 1, 2009. 

Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap, Dagens Industri, March 6, 2008. (With Magnus Henrekson.)

Invandrares integration på arbetsmarknaden, editorial, Ekonomisk Debatt, 35(3), 3-6, 2007. (With Ola Olsson.)

Tjänstedirektivet och protektionismen, editorial, Ekonomisk Debatt, 35(1), 3-4, 2007. (With Ola Olsson.)

Globaliseringen och arbetsmarknaden, editorial, Ekonomisk Debatt, 34(4), 3-6, 2006. (With Jonas Vlachos.)

Om invandrare, statistik och brottslighet, editorial, Ekonomisk Debatt, 34(1), 3-4, 2006. (With Jonas Vlachos.)

Högre minimilöner kan slå ut de nya jobben, Dagens Industri, November 16, 2006.

Självcensur hos AMS, Dagens Nyheter, DN debatt, November 17, 1995. (With Stefan Fölster.)

Regionalpolitik, arbetslöshet och lönebildning, Liberal Debatt, 46, 46-47, 1993.

Stor risk för en “arbetslöshetskultur”. Svenska Dagbladet, Brännpunkt, April 22, 1992.

Leading Research Environment

IFN at the top

 

Illustration puff sid 1

 

The Research Institute of Industrial Economics, IFN, is a private and independent foundation devoted to pursuing highly relevant research for trade and industry.

The researchers at IFN are united in their belief that economic methods offer a powerful tool for understanding society.

The main research programs are:

  1. economics of entrepreneurship
  2. globalization and corporate restructuring
  3. economics of the service sector
  4. economics of the electricity markets
  5. economics of institutions and culture.

Global Award

Research on entrepreneurship

 

GAER_logo_V2

 

The Global Award for Entrepreneurship Research is the foremost global award for research on entrepreneurship.This Prize is awarded annually with a prize sum of EUR 100,000.

IFN in cooperation with Entreprenörskapsforum and Vinnova are the principals of the award, in cooperation with the donor, Lars Backsell.

Professor Boyan Jovanovic, New York University, is the winner of the Global Award for Entrepreneurship Research 2019. 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se