Roger Svensson

File archive

File archive
Show, edit och delete file Statligt riskkapital

Är staten en lämplig aktör på riskkapitalmarknaden?
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Unfair Competition

Illojal konkurrens från staten på marknaden för konsulttjänster, 2000
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Patent i medicin- och hygiensektorn

Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn, 2003
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Konsulter på börsen

Ska man börsnotera konultbolag?, 2001
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Commercialization of Patents

Commercialization of Patents and the External Financing during the R&D-Phase. March 2007.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Innovation Performance

Innovation Performance and Government Financing, January, 2007
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Knowledge Transfer

Knowledge Transfer to Emerging Markets via Consulting Projects. November 2004.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Payment Terms and Patent Renewal

The Performance of Licensed and Acquired Patents with Different Payment Terms. Svidence fromm Patent Renewal Data. November 2007.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Tillväxt genom forskning

Samband mellan FoU och tillväxt, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Illojal konkurrens

Illojal konkurrens på marknaden för konsulttjänster, 2000.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Konsulter på börsen

Ska man börsnotera konsultbolag?, 2001.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file The Inventor s Role

The Inventor s Role: Was Schumpeter Right? August, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Renewal Financing

Renewal of Patents and Government Financing. August, 2008.
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Producenttjänster och outsourcing

Effkter av outsourcing och internationalisering av producenttjänster
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Konkurrensutsatt statlig finansiering av universitet

Konsekvenser av konkurrensutsatt statliga finansiering av universitet och högskolor
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Tillväxt genom forskning

Litteraturgenomgång om sambandet mellan statlig finansiering av forskning och ekonomisk tillväxt
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file R&D and Growth

The effects of Government R&D on Growth
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Creative Destruction and Productive Preemption

Entry or sale of inventions
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Effektiv statlig finansiering

När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?, 2011
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Producenttjänster utlandsflytt

Effekter av utlandsflytt av producenttjänster, EST, 2011
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Producenttjänster outsourcing

Producenttjänster och outsourcing
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Vidgade vyer

Om forskningen inom numismatiken
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Statligt venture capital i stort behov av omstrukturering

Analys av det statliga venture capitalet
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file RenovatioMonetaeEnglish

Renovatio Monetae: Bracteates and Coinage Policies in Medieval Europe, 2013
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file RenewalCommercialization

Commercialization, Renewal and Quality of Patents, 2011
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file PatentSurvivalR&DPrograms

Publicly Funded R&D Programs and Survival of Patents, 2011
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file BracteateEconomicIdea

The Bracteate as Economic Idea and Monetary Instrument, 2013
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande

Statliga stöd i näringslivet, 2013
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Statlig finansiering till småföretag?

När ska staten finansiera småföretag, 2014
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Patenboxar som indirekt FoU-stöd

Studie om hur patentboxar fungerar, 2014
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU

Hur påverkas produktivitet och tillväxt av offentliga satsningar på FoU?
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Micro Evidence on International Patenting

When are patents filed abroad?
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Gesell Taxes

Renovatio Monetae: Gesell Taxes in Practice
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Measuring Innovation

Measuring Innovation Using Patent Data
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Preemptive Acquisitions

Creative Destruction and Productive Preemptive
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Periodic Re-Coinage as a Monetarty Tax

Periodic Re-Coinage as a Monetary Tax: Conditions for the Rise and Fall of the Bracteate Economy
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Periodic Re-coinage Sweden

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Svensk kapitalförsörjning

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Immateriella tillgångar makro

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Villkor tidsbegränsade

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Brakteater tidsbegränsade

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Myntningspolitik Sverige

Myntningspolitik i det medeltida Sverige, 2017
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Aktiemarknaden

Aktiemarknadens funktionssätt, ED, 2017
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Verifying High Quality

Verifying High Quality: Entry for Sale, WP 1186, 2017
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file En flodvåg av offentligt venture capital

Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Datering brakteater

Datering och bestämning av anonyma brakteater
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Datering brakteater

Datering och bestämning av anonyma brakteater
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Bestämning svenska brakteater

Bestämning och datering av svenska brakteater
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Bestämning svenska brakteater

Bestämning och datering svenska brakteater
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Allocation of R&D Grants in the Business Sector

How government authorities allocate R&D grants to the business sector
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Prioritera forskningsråden

Kritik mot STRUTEN i Dagens Industri
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file En instabil STRUT utan bas

Kritik mot STRUTEN i Ekonomisk Debatt
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Applied Economics 2003

Visits to the client when competing for new consulting contracts: sourcing information or influencing the client?
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hur bör statens FoU-budget allokeras

Studie som analyseras hur statens FoU-budget bör allokeras i Näringslivet och UoH-sektorn
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hohlpenningar - senmedeltidens skiljemynt

Hohlpenningar i norra Tyskland under senmedeltiden
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Slutreplik Struten

Slutreplik till Fredrik Andersson
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Coinage Policies in Medieval Sweden

Analysis of perioldic recoinage, debasement and economic development in medieval Sweden
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Outsourcing Offshoring

Outsourcing Offshoring av Producenttjänster
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Hohlpenningar centrala Tyskland

Hohlpenningar i centrala Tyskland analyseras
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Ärkebiskopliga brakteater

Fler ärkebiskopliga brakteater från sent 1100-tal
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Förfalskningar brakteater

Förfalskningar av medeltida brakteater
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Bok Säkerhetshoten

Hoten mot innovationsledd tillväxt i EU
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Forgeries Bracteates

Forgeries of Medieval Bracteates
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Gesellpengar E-Forum

Gesellpengar ett kraftfullt penningpolitiskt instrument
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Bokrecension Kontramarkering Litauen

Bokrecension Kontramarkering Litauen under medeltiden
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Renovatio Monetae: When Gesell Taxes Worked

Model about Gesell Taxes in the Middle Ages
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Digitalisering myntauktioner

Digitaliseringens konsekvenser för myntauktioner
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Wirtschaftliche Erholung durch Gesell-Geld

Wirtschaftliche Erholung durch Gesell-Geld
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Förändrade utlandsinvesteringar under 1980-talet

Förändrade utlandsinvesteringar under 1980-talet
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Effects of Overseas Production

Effects of Overseas Production
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Chapter Choice of Entry Mode

Chapter Choice of Entry Mode
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Chapter Agglomeration

Chapter Agglomeration
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file DI Konsulter på börsen

DI Konsulter på börsen
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file SvD Statlig illojal konkurrens

SvD Statlig illojal konkurrens
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Three entry mode models

Three entry mode models
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Host Country Characteristics Agglomeration

Host Country Characteristics Agglomeration
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Entry modes Skills

Entry modes Skills
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Visits to the Client Consulting Contracts

Visits to the Client Consulting Contracts
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Success Determinants Consulting

Success Determinants Consulting
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file RD Foreign Sales

RD Foreign Sales
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file HUI Världens bästa pensionssytem

HUI Världens bästa pensionssytem
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Svenska företags projektverksamhet

Svenska företags projektverksamhet
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Får Sverige behålla sina storföretag

Får Sverige behålla sina storföretag
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file R&D Swedish Multinationals

R&D Swedish Multinationals
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Bokrecension Integrated International Production

Bokrecension Integrated International Production
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Sambandet investeringar Sverige EU

Sambandet investeringar Sverige EU
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Statliga FoU-stöd

Statliga FoU-stöd
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Nedstängningar Covid

Nedstängningar Covid
Download file
Download
( kb)
Show, edit och delete file Nedstängningar gör mer skada än nytta

Nedstängningar gör mer skada än nytta
Download file
Download
( kb)

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se