1939–1969

Mainonta Talouselämässä


ALKULAUSE

Suomenkielinen mainonnan ammattikirjallisuus on vielä valitettavan puutteellista. Suomalaisia mainonnan asiantuntijoita on yllättävän vähän kiinnostanut kirjojen kirjoittaminen. Mainosalalla työskentelevien suhteellisen pieni määrä ja verraten hyvä kielitaito on ilmeisesti osaltaan vaikuttanut siihen, että myös käännöskirjallisuus tältä alalta on jäänyt vähäiseksi.

Ruotsalaisten Albinssonin, Tengelinin ja Wärnerydin kirjoittama teos "Reklamens ekonomiska roll" herätti heti ilmestyttyään kiinnostusta ammattimiesten piirissä myös Suomessa. Kirjoittajat ovat jo ennestään tunnettuja alansa asiantuntijoita myös om an maansa ulkopuolella. Heidän tapansa käsitellä aihetta on kauttaaltaan asiallisen viileä. Runsaat lähdeviittaukset tekevät teoksen arvokkaaksi nimenomaan sellaisille lukijoille, jotka haluavat perehtyä alaan perusteellisesti. Kirja ei ole opas mainonnan teknilliseen toteuttamiseen. Sitävastoin se S1- sältää mainonnan peruskäsitteistön ja esittelee erittäin mOnlpuolisesti ne ongelmat, joita mainosaialla voi esiintyä.

Mainonta talouselämässä on suositeltavaa luettavaa niilIe monilIe henkilöille, jotka meilläkin liian yksioikoisesti ovat esiintyneet joko mainonnan puolesta tai sitä vastaan. Mainontaa niinkuin yleensä kaikkia ilmiöitä, voidaan katsoa monesta näkökulmasta.Tietyillä edellytyksillä on kukin vuorollaan oikeassa.

Mainonnasta käyty keskustelu on Suomessa vielä tunnepitoisesti tapahtuvan mielipiteiden esittämisen asteella. Tämä kirja antaa hyvää materiaaiia asiallisemmallekin keskustelulle. Mainoskoulutuksessa on tämäntapaisen kirjan tarve todettu useaan kertaan. Markkinointi-instituutti teki aikoinaan aloitteen tämän kirjan kääntämiseksi. Kirjan nyt ilmestyttyä otetaan se erääksi perusoppikirjaksi Markkinointi-instituutin mainoskoulutuksessa.

Jouko Jokinen

Interdisciplinary European Studies

The European Union and the Return of the Nation State

9783030350048_200x_the-european-union-and-the-return-of-the-nation-state.jpg

This book explores the complex and ever-changing relationship between the European Union and its member states. The recent surge in tension in this relationship has been prompted by the actions of some member state governments as they question fundamental EU values and principles and refuse to implement common decisions seemingly on the basis of narrowly defined national interests.

About the book

Events

Seminars organized by IFN

 

To present ongoing research informal brown-bag seminars are held on Mondays at 11:30 am. This is an opportunity for IFN researchers to test ideas and results.

Academically oriented seminars are most of the time held on Wednesdays at 10 am. At these events researchers from IFN and other institutions present their research.

In addition, IFN organizes seminars open to the public. Topics for these are derived from the IFN research.

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se