Sustainable Energy Transition

Media

 1. Give fully market-based electricity markets a second chanceEncompass Europe, December 2, 2019
 2. Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektornEkonomisk Debatt, No. 7, 2019
 3. Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden, DN.se Debatt, March 25, 2019
 4. Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå, SvD.se Debatt, December 27, 2018
 5. Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens, SvD Näringsliv Debatt, October 2, 2018
 6. Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten, SvD Näringsliv Debatt, September 23, 2018
 7. EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan, DN.se Debatt, April 17, 2018
 8. A minor change in trading rules could save taxpayers billions of dollars, LSE Business Review, November 29, 2017
 9. Sätt stopp för nätjättarnas övervinster, SvD Näringsliv Debatt, December 20, 2016
 10. Vad händer om kärnkraften läggs ner? Kvartal.se, March 18, 2016
 11. Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset, Dagens Samhälle, March 18, 2016
 12. Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln, Realtid.se Debatt, March 15, 2016
 13. Lär av Storbritanniens avskräckande exempel, DI Debatt, January 25, 2016 
 14. National policies for renewable electricity are an obstacle to market integration in the European Union, IAEE Energy Forum, Third Quarter 2014
 15. Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer, Expressen Debatt, July 15, 2014 (Source document)
 16. S-förslaget riskerar att höja elpriserna i Malmö, Kvällsposten Debatt, January 24, 2014
 17. Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft, IFN Nyhetsbrev #9, 2013
 18. Begränsa det offentliga ägandet, SvD Brännpunkt, August 29, 2013
 19. Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade - slutreplik, SvD.se Brännpunkt, March 25, 2013
 20. Backa inte reformen med elområden, SvD.se Brännpunkt, March 15, 2013 
 21. Europe should let China subsidise its energy production, Financial Times, September 11, 2012
 22. Konsumenter vinner på fler elområden, DI Debatt, April 20, 2012
 23. Elområden viktiga för en effektivare elmarknad, DN.se Debatt, March 5, 2012
 24. Nord Pool Spot öppna för insyn, Second Opinion, December 1, 2011
 25. Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel, DN Debatt, November 11, 2011
 26. Elbörsens modell för prissättning fungerar bra, GT ExpressenDebatt, March 6, 2011
 27. Elhandlares förslag kan ge högre elpriser, SvD.se Brännpunkt, March 2, 2011
 28. Politiskt förslag kan ge högre elpriser, Newsmill, November 15, 2010
 29. Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser, DN Debatt, October 1, 2010
 30. Nationella beslut kan bidra till att lösa det globala klimatproblemet, IFN Nyhetsbrev #3, 2010
 31. Elproducenternas vinster gynnas av regelverket - Replik, DN.se Debatt, June 24, 2010
 32. Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk, SvDBrännpunkt, June 17, 2010
 33. Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre, DI Debatt, April 17, 2010
 34. Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el, IFN Nyhetsbrev #2 2010
 35. Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning, DN Debatt, December 29, 2009
 36. Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Ekonomisk Debatt, No. 8, 2009
 37. Inget att vinna på alternativ prissätting, DI Debatt, November 19, 2009
 38. Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi, DN Debatt, July 14, 2009
 39. Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden, IFN Nyhetsbrev #1, 2009
 40. Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter, IFN Nyhetsbrev #2, 2008

International cooperation

Visiting researchers

Collaborating with others is essential for IFN as a research institute. Our researchers co-author articles with colleagues from other institutes, and many also teach at various universities and colleges.

As part of our extensive program of guest researchers, leading international researchers visit the institute. The visitors present and pursue their research as well as interact and cooperate with researchers at IFN.

Jordglob 1 för webb

 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se