Sustainable Energy Transition

Media

 

 1. Frivillighet kommer inte att fungera, SvD.se Debatt, March 18, 2021
 2. Öka kommuners vilja att tillåta ny vindkraft, SvD Debatt, March 13, 2021
 3. Problemen med elområden är hanterbara, DN.se Debatt, March 2, 2021
 4. Skapa fler elområden och låt elpriserna bli högre runt storstadsområden, DN Debatt, February 25, 2021
 5. Investeringar i produktion på elmarknaden, Ekonomisk Debatt, No. 1, 2021
 6. Give fully market-based electricity markets a second chanceEncompass Europe, December 2, 2019
 7. Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektornEkonomisk Debatt, No. 7, 2019
 8. Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden, DN.se Debatt, March 25, 2019
 9. Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå, SvD.se Debatt, December 27, 2018
 10. Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens, SvD Näringsliv Debatt, October 2, 2018
 11. Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten, SvD Näringsliv Debatt, September 23, 2018
 12. EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan, DN.se Debatt, April 17, 2018
 13. A minor change in trading rules could save taxpayers billions of dollars, LSE Business Review, November 29, 2017
 14. Sätt stopp för nätjättarnas övervinster, SvD Näringsliv Debatt, December 20, 2016
 15. Vad händer om kärnkraften läggs ner? Kvartal.se, March 18, 2016
 16. Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset, Dagens Samhälle, March 18, 2016
 17. Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln, Realtid.se Debatt, March 15, 2016
 18. Lär av Storbritanniens avskräckande exempel, DI Debatt, January 25, 2016 
 19. National policies for renewable electricity are an obstacle to market integration in the European Union, IAEE Energy Forum, Third Quarter 2014
 20. Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer, Expressen Debatt, July 15, 2014 (Source document)
 21. S-förslaget riskerar att höja elpriserna i Malmö, Kvällsposten Debatt, January 24, 2014
 22. Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft, IFN Nyhetsbrev #9, 2013
 23. Begränsa det offentliga ägandet, SvD Brännpunkt, August 29, 2013
 24. Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade - slutreplik, SvD.se Brännpunkt, March 25, 2013
 25. Backa inte reformen med elområden, SvD.se Brännpunkt, March 15, 2013 
 26. Europe should let China subsidise its energy production, Financial Times, September 11, 2012
 27. Konsumenter vinner på fler elområden, DI Debatt, April 20, 2012
 28. Elområden viktiga för en effektivare elmarknad, DN.se Debatt, March 5, 2012
 29. Nord Pool Spot öppna för insyn, Second Opinion, December 1, 2011
 30. Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel, DN Debatt, November 11, 2011
 31. Elbörsens modell för prissättning fungerar bra, GT ExpressenDebatt, March 6, 2011
 32. Elhandlares förslag kan ge högre elpriser, SvD.se Brännpunkt, March 2, 2011
 33. Politiskt förslag kan ge högre elpriser, Newsmill, November 15, 2010
 34. Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser, DN Debatt, October 1, 2010
 35. Nationella beslut kan bidra till att lösa det globala klimatproblemet, IFN Nyhetsbrev #3, 2010
 36. Elproducenternas vinster gynnas av regelverket - Replik, DN.se Debatt, June 24, 2010
 37. Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk, SvDBrännpunkt, June 17, 2010
 38. Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre, DI Debatt, April 17, 2010
 39. Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el, IFN Nyhetsbrev #2 2010
 40. Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning, DN Debatt, December 29, 2009
 41. Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Ekonomisk Debatt, No. 8, 2009
 42. Inget att vinna på alternativ prissätting, DI Debatt, November 19, 2009
 43. Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi, DN Debatt, July 14, 2009
 44. Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden, IFN Nyhetsbrev #1, 2009
 45. Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter, IFN Nyhetsbrev #2, 2008

International cooperation

Visiting researchers

Collaborating with others is essential for IFN as a research institute. Our researchers co-author articles with colleagues from other institutes, and many also teach at various universities and colleges.

As part of our extensive program of guest researchers, leading international researchers visit the institute. The visitors present and pursue their research as well as interact and cooperate with researchers at IFN.

Jordglob 1 för webb

 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se