The Economics of Electricity Markets

Media

 

 1. EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan, DN.se Debatt, 17th of April 2018
 2. A minor change in trading rules could save taxpayers billions of dollars, LSE Business Review, 29th of November 2017
 3. Sätt stopp för nätjättarnas övervinster, SvD Näringsliv Debatt, 20th of December 2016
 4. Vad händer om kärnkraften läggs ner? Kvartal.se, 18th of March 2016
 5. Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset, Dagens Samhälle, 18th of March 2016
 6. Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln, Realtid.se Debatt, 15th of March 2016
 7. Lär av Storbritanniens avskräckande exempel, DI Debatt, 25th of January 2016 
 8. National policies for renewable electricity are an obstacle to market integration in the European Union, IAEE Energy Forum, Third Quarter 2014
 9. Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer, Expressen Debatt, 15th of July 2014 (Source document)
 10. S-förslaget riskerar att höja elpriserna i Malmö, Kvällsposten Debatt, 24th of January 2014
 11. Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft, IFN Nyhetsbrev #9 2013
 12. Begränsa det offentliga ägandet, SvD Brännpunkt, 29th of August 2013
 13. Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade - slutreplik, SvD.se Brännpunkt, 25th of March 2013
 14. Backa inte reformen med elområden, SvD.se Brännpunkt, 15th of March 2013 
 15. Europe should let China subsidise its energy production, Financial Times, 11th of September 2012
 16. Konsumenter vinner på fler elområden, DI Debatt, 20th of April 2012
 17. Elområden viktiga för en effektivare elmarknad, DN.se Debatt, 5th of March 2012
 18. Nord Pool Spot öppna för insyn, Second Opinion, 1st of December 2011
 19. Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel, DN Debatt, 11th of November 2011
 20. Elbörsens modell för prissättning fungerar bra, GT ExpressenDebatt, 6th of March 2011
 21. Elhandlares förslag kan ge högre elpriser, SvD.se Brännpunkt, 2nd of March 2011
 22. Politiskt förslag kan ge högre elpriser, Newsmill, 15th of November 2010
 23. Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser, DN Debatt, 1st of October 2010
 24. Nationella beslut kan bidra till att lösa det globala klimatproblemet, IFN Nyhetsbrev #3 2010
 25. Elproducenternas vinster gynnas av regelverket - Replik, DN.se Debatt, 24th of June 2010
 26. Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk, SvDBrännpunkt, 17th of June 2010
 27. Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre, DI Debatt, 17th of April 2010
 28. Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el, IFN Nyhetsbrev #2 2010
 29. Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning, DN Debatt, 29th of December 2009
 30. Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Ekonomisk Debatt, No. 8 2009
 31. Inget att vinna på alternativ prissätting, DI Debatt, 19th of November 2009
 32. Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi, DN Debatt, 14th of July 2009
 33. Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden, IFN Nyhetsbrev #1 2009
 34. Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter, IFN Nyhetsbrev #2 2008

International cooperation

Visiting researchers

Collaborating with others is essential for IFN as a research institute. Our researchers co-author articles with colleagues from other institutes, and many also teach at various universities and colleges.

As part of our extensive program of guest researchers, leading international researchers visit the institute. The visitors present and pursue their research as well as interact and cooperate with researchers at IFN.

Jordglob 1 för webb

 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se