On-going projects

Minimum Wages and Labour Demand for Low-skilled Workers

The aim of this project is to examine the effects of minimum wages on employment and other outcomes.

Project manager: Per Skedinger
Participants: Simon Ek; Mats Hammarstedt, Linnaeus University; Per Lundborg, Stockholm University

This project provides information about the levels and differentiation of minimum wages in Sweden, and examines the effects of minimum wages on employment and other outcomes. Specifically, the project considers the effects of minimum wages on employment in firms with differences in financial performance, the impact of minimum wages on the labour market integration of refugee immigrants as well as the labour market prospects of natives and immigrants in low-skilled occupations. 

The project is financed by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation.      

Time period: 2005-

 

Scientific articles

Ek, Simon and Per Skedinger (2019). "Wage policies and the integration of immigrants", i L. Calmfors och N. Sánchez Gassen (red.), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.

Lundborg, Per och Per Skedinger (2016). ”Employer attitudes towards refugee immigrants: Findings from a Swedish survey”. International Labour Review, 155, 315–337.

Skedinger, Per (2016). ”Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma”, Talous & Yhteiskunta, 2, 10–17.

Skedinger, Per (2015). "Employment effects of union-bargained minimum wages: Evidence from Sweden´s retail sector”, International Journal of Manpower, 36, 694-720.

Skedinger, Per (2010), ”Sweden: A minimum wage model in need of modification”, in Vaughan-Whitehead, D (ed), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, US.

Skedinger, Per (2006), "Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants," Labour Economics, 13, 259–290.

 

Working Papers and reports in Swedish

Ek, Simon, Mats Hammarstedt and Per Skedinger (2020). Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Center for Business and Policy Studies (SNS), Stockholm.

Skedinger, Per (2020). Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm.

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, and Per Skedinger (2018). Hur fungerar kollektivavtalen?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm. 

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2016). Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Dags för större lönespridning? Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Skedinger, Per (2014). Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014. Konjunkturinstitutet.

Lundborg, Per and Per Skedinger (2014). Minimum wages and the integration of refugee immigrants. IFN Working Paper No. 1017.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i tjänstesektorn. I Jordahl, Henrik (red.), Den svenska tjänstesektorn. Studentlitteratur, Lund.

Skedinger, Per (2012). Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering? Under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv. Santérus Förlag.

Skedinger, Per (2012). Tudelad trygghet. Under utgivning i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red.), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består. Ekerlids Förlag, Stockholm.

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm.

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2007). "The design and effects of collectively agreed minimum wages: Evidence from Sweden," IFN Working Paper No. 700.

Skedinger, Per (2005). "Hur höga är minimilönerna?" IFAU Report 2005:18, IFAU, Uppsala.

 

Articles in Swedish journals

Hammarstedt, Mats and Per Skedinger (2017), ”Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget”, Ekonomisk Debatt, Vol. 45. No. 7, 30–40.

Skedinger, Per (2013). "Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perspektiv". Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 66, 149-158.

Skedinger, Per (2007), "Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt," Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 13, No. 2.

Skedinger, Per (2006), "Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin," Ekonomisk Debatt, Vol. 34, No. 4, 63-77.

 

Books in Swedish

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm and Per Skedinger (2019). Kollektivavtal och lönebildning i en ny  tid, Dialogos Förlag, Stockholm.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen and Per Skedinger (2018). Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos Förlag, Stockholm.  
 

 

 

 

International cooperation

Visiting researchers

Collaborating with others is essential for IFN as a research institute. Our researchers co-author articles with colleagues from other institutes, and many also teach at various universities and colleges.

As part of our extensive program of guest researchers, leading international researchers visit the institute. The visitors present and pursue their research as well as interact and cooperate with researchers at IFN.

Jordglob 1 för webb

 

Research Institute of Industrial Economics, Grevgatan 34 - 2 fl, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Phone: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se