Finansiering

Policy för finansiering

”Bedriver oberoende nationalekonomisk forskning på högsta akademiska nivå. Bidrar med analyser och policyrekommendationer på områden av hög relevans för det svenska näringslivet.”

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en privat och icke vinstdrivande stiftelse. Institutet grundades 1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) med syftet att forska om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling.

White board.jpg

 

IFN finansieras i dag av en rad stiftelser och organisationer – både privata och offentliga.

– Att IFN är ett privat institut ser vi som en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. Vi var till exempel bland de första att undersöka sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt, berättar professor Magnus Henrekson, vd för IFN.

IFN har en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Forskningsämnena skiftar med tiden, strävan är dock att forskarna på IFN ska ta sig an aktuella och angelägna frågor. Därigenom kan IFN vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se