Affilierade forskare

Alexander Ljungqvist

professor

Forskningsområden: Entreprenörskap, investment banking, börsintroduktioner, riskkapital, bolagsstyrning och företagsfinansiering.

 

”Mina forskningsintressenomfattar från empirisk företagsfinansiering och finansiering av entreprenörer till prissättning på finansiella tillgångar och industriell ekonomi. Jag är för närvarande särskilt intresserad av hur effektiva finansiella intermediärer, exempelvis investmentbanker och riskkapitalister, är i sin kapitalanskaffningsprocess.”

År 2011 tilldelades Alexander Ljungqvist Ewing Marion Kauffman Prize Medal for Distinguished Research in Entrepreneurship. Priset delas ut till en entreprenörsforskare som inte fyllt 40 år och som är verksam i USA.

Pågående forskningsarbete

  • "Monitoring Managers: Does It Matter?" (med F. Cornelli och Z. Kominek), Journal of Finance (kommande).
  • "Testing Asymmetric-Information Asset Pricing Models" (med B. Kelly), Review of Financial Studies (2012).

Alexander Ljungqvist

Kontakt

aljungqv@stern.nyu.edu

Kort beskrivning

Alexander Ljungqvist har en professur med inriktning på entreprenörskap och finansvetenskap vid Stern School of Business, New York University. Han är redaktör för Review of Financial Studies, affilierad forskare vid National Bureau of Economic Research i Cambridge och vid Centre for Economic Policy Research i London. Han har undervisat vid ett flera universitet runt om i världen. Han är för närvarande leadmot av Nasdaq Listing Council samt ingår i en arbetsgrupp som ska "Rethinking financial innovation" inom ramen för World Economic Forum.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se