Affilierade forskare

Alexander Ljungqvist

professor

 

”Mina forskningsintressenomfattar från empirisk företagsfinansiering och finansiering av entreprenörer till prissättning på finansiella tillgångar och industriell ekonomi. Jag är för närvarande särskilt intresserad av hur effektiva finansiella intermediärer, exempelvis investmentbanker och riskkapitalister, är i sin kapitalanskaffningsprocess.”

Aktuell forskning

Activism, Strategic Trading, and Liquidity Kerry Back, Pierre Collin‐Dufresne, Vyacheslav Fos, Tao Li och Alexander Ljungqvist

År 2011 tilldelades Alexander Ljungqvist Ewing Marion Kauffman Prize Medal for Distinguished Research in Entrepreneurship. Priset delas ut till en entreprenörsforskare som inte fyllt 40 år och som är verksam i USA.

Pågående forskningsarbete

  • "Monitoring Managers: Does It Matter?" (med F. Cornelli och Z. Kominek), Journal of Finance (kommande).
  • "Testing Asymmetric-Information Asset Pricing Models" (med B. Kelly), Review of Financial Studies (2012).

Alexander Ljungqvist

Kontakt

aljungqv@stern.nyu.edu

Kort beskrivning

Alexander Ljungqvist har utsetts till innehavare av Familjen Stefan Perssons professur i Entrepreneurial Finance vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare innehaft en professur med inriktning på entreprenörskap och finansvetenskap vid Stern School of Business, New York University. Han har bland annat varit redaktör för Review of Financial Studies, affilierad forskare vid National Bureau of Economic Research i Cambridge och vid Centre for Economic Policy Research i London. Han har undervisat vid ett flertal universitet runt om i världen och varit leadmot av Nasdaq Listing Council samt ingått i en arbetsgrupp som ska "Rethinking financial innovation" inom ramen för World Economic Forum.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se