Affilierade forskare

Anna Häger Glenngård

ekon.dr

Forskningsområden: Hälsoekonomi, ekonomistyrning med inriktning på hälso- och sjukvård, vårdkvalitet, primärvård

 

Anna Häger Glenngård har såväl praktisk som teoretisk kunskap inom fältet ekonomistyrning, särskilt kopplat till aktörer i hälso- och sjukvården. Anna har medverkat i forskningsprojekt inom ramen för olika tjänster vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt inom projekt och utredningar på uppdrag av statliga myndigheter, organisationer och företag i Sverige såväl som i internationella företag och organisationer.

Kontexten för Annas Häger Glenngårds forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Anna har en bred kunskap om framför allt det svenska hälso- och sjukvårdssystemet men har även erfarenhet av hälso- och sjukvårdssystem i länder med mycket knappa resurser.

Hon har mer än 10 års erfarenhet av metoder och tillämpningar inom hälsoekonomi i Sverige och utomlands. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer. Metoden är oftast kvantitativt orienterad.

Aktuell forskning

Does Increased Standardisation in Health Care Mean Less Responsiveness Towards Individual Patients’ Expectations? A Register-Based Study in Swedish Primary Care Anna Häger Glenngård och Anders Anell

Anna Häger Glenngård

Kontakt

anna.glenngard@fek.lu.se

Kort beskrivning

Anna Häger Glenngård är ekon.dr och lektor vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Anna disputerade 2013 vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, på en doktorsavhandling med titeln “Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish primary care”. Avhandlingen handlar om konsekvenser av införandet av vårdval i svensk primärvård för målsättningar, aktörer och ansvarsutkrävande.

IFN in the news

IFN kalendarium

  • 17
    Jan

    TBA

    Forskarseminarier

    Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se