Affilierade forskare

Åsa Hansson

docent

Ämnesområden:

Några av de frågor Åsa Hansson försöker besvara i sin forskning :

  • Hur skadligt är skatter för investeringar?
  • Vilken typ av skatter är mest skadligt för investeringar och ekonomisk tillväxt?
  • Beror skillnaden i bolagsskattesatser länder emellan på ekonomiska eller politiska faktorer? 
  • Hur ska skattesystem utformas i mindre utvecklade länder för att kunna ersätta inkomster från tullar när dessa länder ingår frihandelsavtal?

Aktuell forskning

Rättvis och effektiv fastighetsskatt Åsa Hansson

Åsa Hansson har bland annat skrivit en underlagsrapport till Globaliseringsrådet, 2008: Skatter, entrepreneurskap och nyföretagande.

I rapporten visas att både genomsnitts- och marginalskatten har en negativ inverkan på viljan att bli egenföretagare i Sverige, dock är effekten liten. För att uppmuntra entreprenörskap föreslår författaren en generell skattepolitik som utformas så att kapitaluppbyggnad inte hämmas, att förlustavdragen blir mer gynnsamma samt att den förväntade avkastningen av att driva ett företag blir tillräckligt hög för att individer ska vara villiga att acceptera den ökade osäkerhet och extra arbetsbörda som det ofta innebär att vara egenföretagare.

Åsa Hansson

Kontakt

Tel : 046 222 8674
Mobil : 070 958 4889
asa.hansson@nek.lu.se

Kort beskrivning

Åsa Hansson disputerade år 2000 på avhandlingen ”Limits of Tax Policy” vid Lunds universitet. Större delen av forskarutbildningen var hon vid University of California i Santa Barbara. Hon är verksam vid IFN sedan 2012. Åsa Hansson var med i den danska skattekommissionen 2008-2009 och är nu ledamot i den svenska Företagsskattekommittén.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se