Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Åsa Hansson

Docent

Åsa Hansson disputerade år 2000 på avhandlingen ”Limits of Tax Policy” vid Lunds universitet. Större delen av forskarutbildningen var hon vid University of California i Santa Barbara. Hon är verksam vid IFN sedan 2012. Åsa Hansson var med i den danska skattekommissionen 2008‒2009 och är nu ledamot i den svenska Företagsskattekommittén. 

Affilierad forskare
Kontakt

Åsa Hansson

Lunds universitet
+46 (0)46 222 8674
+46 (0)70 958 4889
Ämnesområden: Offentlig ekonomi, Skatter

Några av de frågor Åsa Hansson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur skadligt är skatter för investeringar?
  • Vilken typ av skatter är mest skadligt för investeringar och ekonomisk tillväxt?
  • Beror skillnaden i bolagsskattesatser länder emellan på ekonomiska eller politiska faktorer? 
  • Hur ska skattesystem utformas i mindre utvecklade länder för att kunna ersätta inkomster från tullar när dessa länder ingår frihandelsavtal?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Vetenskapliga artiklar på engelska
Bokkapitel
Böcker
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap