Affilierade forskare

Bengt Söderlund

docent

Några av de frågor Bengt försöker besvara i sin forskning:

  • Vad betyder affärsresandet för internationell handel?
  • Hur påverkar institutioner företags beslut om handel och offshoring?
  • Hur påverkar finansiella institutioner tillväxt och ekonomisk utveckling?

Bengt Söderlund

Kontakt

bengt.w.soderlund@gma...

Kort beskrivning

Bengt Söderlund disputerade i juni 2019 vid Nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan september 2020 är Bengt Söderlund docent vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är internationell handel, institutionell ekonomi och ekonomisk geografi.

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se