Affilierade forskare

Bengt Söderlund

Assistant Professor

Några av de frågor Bengt försöker besvara i sin forskning:

  • Vad betyder affärsresandet för internationell handel?
  • Hur påverkar institutioner företags beslut om handel och offshoring?
  • Hur påverkar finansiella institutioner tillväxt och ekonomisk utveckling?

Aktuell forskning

The Importance of Business Travel for Trade: Evidence from the Liberalization of the Soviet Airspace Bengt Söderlund

Bengt Söderlund

Kontakt

bengt.w.soderlund@gma...

Kort beskrivning

Bengt Söderlund disputerade i juni 2019 vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan september 2020 är Bengt Söderlund Assistant Professor och universitetslektor vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är internationell handel, institutionell ekonomi och ekonomisk geografi.

IFN in the news

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se