Affilierade forskare

Bengt Söderlund

fil.dr

Några av de frågor Bengt försöker besvara i sin forskning:

  • Vad betyder affärsresandet för internationell handel?
  • Hur påverkar institutioner företags beslut om handel och offshoring?
  • Hur påverkar finansiella institutioner tillväxt och ekonomisk utveckling?

Bengt Söderlund

Kontakt

bengt.w.soderlund@gma...

Kort beskrivning

Bengt Söderlund disputerade i juni 2019 vid Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm. Sedan augusti 2019 är Bengt Söderlund postdok vid Nationalekonomiska institutionen, University of Virginia. Hans huvudsakliga forskningsintressen är internationell handel, institutionell ekonomi och ekonomisk geografi.

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se