Affilierade forskare

Erik Lindqvist

professor

Några av de frågor Erik Lindqvist försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll spelar personliga egenskaper för framgång på arbetsmarknaden?
  • Vilken betydelse har inkomst och förmögenhet för olika livsutfall?
  • Hur formas politiska preferenser?
     

Aktuell forskning

Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini

Erik Lindqvists forskning om arbetsmarknaden är inriktad på hur olika personliga egenskaper påverkar utfall i form av lön, inkomst och arbetslöshet. Inom organisationsekonomi har han fokuserat på skillnaderna mellan privat och offentlig drift av offentligfinansierad verksamhet. Han har främst studerat privatisering av institutionsvård för ungdomar med sociala problem.

Ett annat forskningsintresse är politisk ekonomi. Här har Erik Lindqvist studerat hur politisk polarisering påverkar ekonomiska utfall, och hur människors identitet samverkar med deras preferenser för ekonomisk omfördelning. Han har också medverkat till ett antal uppsatser baserade på historiska svenska data om orsaker till och konsekvenser av barnafödande.

Nyare uppsatser

"Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being" (med David Cesarini och Robert Östling). IFN Working Paper No. 1220.

"Windfall Gains and Stock Market Participation" (med Joseph Briggs, David Cesarini och Robert Östling), IFN Working Paper No. 1092. R&R at the Journal of Financial Economics.

"Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting" (med Christina Håkansson och Jonas Vlachos), IFN Working Paper No. 1072. R&R at the Journal of Human Resources.

Publikationer

"The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries" (med David Cesarini, Matthew Notowidigdo och Robert Östling), American Economic Review, 107(12), 3917–3946.

"Wealth, Health, and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players" (med David Cesarini, Robert Östling och Björn Wallace), Quarterly Journal of Economics, 131(2), 687–738, 2016.

"The Making of a Manager: Evidence from Military Officer Training" (med Erik Grönqvist), Journal of Labor Economics, 34(4), 869–898, 2016.

"Identity and Redistribution" (med Robert Östling), Public Choice, 155(3–4), 468–491, 2013.

"Height and Leadership", Review of Economics and Statistics, 94(4): 1191–1196, 2012.

"The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment" (med Roine Vestman), American Economic Journal: Applied Economics, 3(1): 101-128, 2011.

"On the Sources of the Height-Intelligence Correlation: New Insights from a Bivariate ACE Model with Assortative Mating" (med Jonathan Beauchamp, David Cesarini, Magnus Johannesson and Coren Apicella), Behavior Genetics, 41(2): 242-252, 2011.

"Planned Treatment and Outcomes in Residential Youth Care: Evidence from Sweden", Children and Youth Services Review, 33(1): 21-27, 2011.

"Political Polarization and the Size of Government" (med Robert Östling), American Political Science Review, 104(3): 543-565, 2010.

"Reply to Helle et al" (med David Cesarini och Björn Wallace), Proceedings of the Royal Society B, 277(1696): 2913-2914, 2010.

"Is There an Adverse Effect of Sons on Maternal Longevity?" (med David Cesarini och Björn Wallace), Proceedings of the Royal Society B, 276(1664): 2081-2084, 2009.

"Does parental age difference affect offspring count in humans? Comment on Fieder and Huber" (med David Cesarini och Björn Wallace), Biology Letters, 4(1): 78-79, 2008.

"Maternal Longevity and the Sex of Offspring in Pre-Industrial Sweden" (med David Cesarini och Björn Wallace), Annals of Human Biology, 34(5): 535-546, 2007.

Essays on Privatization, Identity and Political Polarization, doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2007.

Äldre opublicerade uppsatser

"Generosity and Political Preferences" (med Christopher T. Dawes, Magnus Johannesson, Peter Loewen, Robert Östling, Marianne Bonde och Frida Priks), IFN Working Paper No. 941.

"Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care", IFN Working Paper No. 750. Young Economist Award vid European Economic Association annual meeting 2008.

"Will Privatization Reduce Costs?", IFN Working Paper No. 736.

Svenska publikationer (i urval)

"Svårt val mellan privat och offentligt" (med Henrik Jordahl), Göteborgs-Posten, 2009-01-25.

"Privatisering av trovärdighetsvaror", IFN Nyhetsbrev, No. 3, 2008.

"Varför privatiseras vissa tjänster men inte andra?", IFN Nyhetsbrev, No. 1, 2008.

"Bokanmälan: Identitet och våld av Amartya Sen", Ekonomisk Debatt, No. 8, 2007.

"Effekterna av fria skolval: en vetenskaplig kontrovers", Ekonomisk Debatt, No. 7, 2006.

Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil : 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

Kort beskrivning

Erik Lindqvist disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 2007. Han var verksam som forskare vid IFN 2007-2010 och därefter i åtta år vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan september 2018 är Erik professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se