Affilierade forskare

Ewa Lazarczyk

Assistant Professor


Några frågor Ewa Lazarczyk försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar marknadsspecifika nyheter elpris samt handelns frekvens och volym?
  • Finns det riskpremier för elkontrakt med kort löptid? Hur ser kontrakten ut och hur kan dessas egenskaper förklaras?
  • Vilket är det bästa sättet att skapa prispress på en integrerad europeisk elmarknad?

 

Aktuell forskning

Cross-Border Exchange and Sharing of Generation Reserve Capacity Fridrik M. Baldursson, Ewa Lazarczyk, Marten Ovaere och Stef Proost

Working Papers

Congestion Management in Electricity Networks: Nodal, Zonal and Discriminatory Pricing (med Pär Holmberg). IFN Working Paper nr 915.

 

Ewa Lazarczyk

Kontakt

ewalazarczyk@ru.is

Kort beskrivning

Ewa Lazarczyk disputerade i nationalekonomi 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm. Titeln på avhandlingen är "Essays on Electricity Markets: Information and Trading". Ewa är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.
Hon har en dubbel masterexamen i Kvantitativa metoder i nationalekonomi och informations system från Warsaw School of Economics och en CEMS Master in International Management Program. Fr.o.m. 1 april 2015 har Ewa en forskartjänst vid School of Business, Rejkjavik University.
 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se