Affilierade forskare

Ewa Lazarczyk

Assistant Professor


Några frågor Ewa Lazarczyk försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar marknadsspecifika nyheter elpris samt handelns frekvens och volym?
  • Finns det riskpremier för elkontrakt med kort löptid? Hur ser kontrakten ut och hur kan dessas egenskaper förklaras?
  • Vilket är det bästa sättet att skapa prispress på en integrerad europeisk elmarknad?

 

Aktuell forskning

Strategic Withholding through Production Failures Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Working Papers

Congestion Management in Electricity Networks: Nodal, Zonal and Discriminatory Pricing (med Pär Holmberg). IFN Working Paper nr 915.

 

Ewa Lazarczyk

Kontakt

ewalazarczyk@ru.is

Kort beskrivning

Ewa Lazarczyk disputerade i nationalekonomi 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm. Titeln på avhandlingen är "Essays on Electricity Markets: Information and Trading". Ewa är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.
Hon har en dubbel masterexamen i Kvantitativa metoder i nationalekonomi och informations system från Warsaw School of Economics och en CEMS Master in International Management Program. Fr.o.m. 1 april 2015 har Ewa en forskartjänst vid School of Business, Rejkjavik University.
 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se