Affilierade forskare

Fredrik Andersson

professor

 

Några av de frågor Fredrik Andersson försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar skillnader i incitaments styrka mellan privata och offentliga organisationer?
  • Hur samspelar olika styrinstrument i traditionella byråkratier?
  • Vad är de praktiska erfarenheterna av konkurrensutsättning och valfrihetssystem för offentligfinansierade tjänster?
     

Aktuell forskning

Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality Fredrik Andersson, Henrik Jordahl och Jens Josephson

Fredrik Andersson

Kontakt

Tel : 046 222 86 76
Fredrik.Andersson@nek...

Kort beskrivning

Fredrik Andersson disputerade i Lund 1995 med en avhandling om informationsekonomi. Han har varit gästforskare vid Harvard University och vid Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung. Fredrik Andersson har erhållit Arnbergska priset från Kungliga Vetenskapsakademien, varit associate editor för European Economic Review och medlem av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Sedan 2012 är han rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se