Affilierade forskare

Fredrik Sjöholm

professor

Ämnesområden:

 

Några frågor som Fredrik Sjöholm försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar globalisering ekonomis tillväxt och utveckling?
  • Hur påverkar globalisering sysselsättning och löner?
  • Kommer Asien att dominera världsekonomin?

Aktuell forskning

International Trade and Labor Market Integration of Immigrants Magnus Lodefalk, Fredrik Sjöholm och Aili Tang

Fredrik Sjöholms arbete berör främst aspekter av globalisering och inkluderar ett brett spektrum av frågeställningar kring ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar. En stor del av denna forskning fokuserar på multinationella företag och på utländska direktinvesteringars ekonomiska effekter på hem- och mottagarländer. Kinas och övriga Östasiens allt mer betydande roll som mottagare av utländska direktinvesteringar är också något som har en framträdande plats i min forskning.

För mer information se min webbsida på Lunds universitet

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel : 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Kort beskrivning

Fredrik Sjöholm doktorerade i nationalekonomi vid Lunds universitet 1997. Han är sedan 2011 professor i internationell ekonomi vid Lunds universitet. Han har tidigare varit anställd på Örebro Universitet, Stockholms Handelshögskola, Singapore National University samt IFN och är i dag affilierad till IFN.

 

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se