Affilierade forskare

Gabriel Heller Sahlgren

doktorand

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor

Aktuell forskning

Lönsamma kunskaper – sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil : +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Kort beskrivning

Gabriel Heller Sahlgren är doktorand vid London School of Economics och har tidigare en kandidatexamen från University of Cambridge. Han arbetar även som forskningschef för Centre for the Study of Market Reform of Education i London.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se