Affilierade forskare

Gissur Erlingsson

Biträdande professor

Några av de frågor Gissur Erlingsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser korruptionsproblemen ut i världens minst korrupta stater, vad förklarar dem och vad kan de få för konsekvenser?
  • Vilket är det ändamålsenliga sättet att organisera staters kommunstruktur på?
  • Varför svenskar misstror lokala institutioner mer än statens, när det omvända förhållandet är vanligast i andra länder?

Aktuell forskning

A Stranger Thing? Sweden – The Upside Down of Multilevel Trust Gissur Erlingsson

Gissur Erlingsson

Kontakt

gissur.erlingsson@liu.se

Kort beskrivning

Jag disputerade 2005 på avhandlingen Varför bildas nya partier? på Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Sedan dess har jag haft anställningar vid Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. Min forskning behandlar huvudsakligen offentlig korruption i mogna välfärdsstater, lokal demokrati och frågor om kommunal självstyrelse och kommunstrukturens organisering.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se