Affilierade forskare

Hanna Mühlrad

fil.dr

Några av de frågor Hanna Mühlrad försöker besvara i sin forskning:

  • Legalisering av abort: hur påverkas kvinnors hälsa och välfärd?
  • Vilka är de långsiktiga effekterna av kejsarsnitt på barn och kvinnors hälsa, kvinnors arbetsmarknadsutfall och framtida fertilitet?
  • Tvillingfödslar, barnhälsa och kvinnors arbetsmarknadsdeltagande: vilka är effekterna av en IVF reform i Sverige?
  • Frågor om determinanter och konsekvenser av våld i nära relationer.

 

Aktuell forskning

Multiple Births, Birth Quality and Maternal Labor Supply: Analysis of IVF Reform in Sweden Sonia Bhalotra, Damian Clarke, Hanna Mühlrad och Mårten Palme

Hanna Mühlrad

Kontakt

hanna.muhlrad@ifn.se

Kort beskrivning

Hanna Mühlrad försvarade sin avhandling i januari 2018 vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mühlrad är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet och vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus vid Karolinska Institutet samt affilierad forskare vid IFN. Mühlrads forskningsintressen omfattar reproduktiv hälsa, fertilitet, kvinnors arbetsmarknadsdeltagande samt mödrars och barns hälsa.

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se