Affilierade forskare

Hanna Mühlrad

fil.dr

Några av de frågor Hanna Mühlrad försöker besvara i sin forskning:

  • Legalisering av abort: hur påverkas kvinnors hälsa och välfärd?
  • Vilka är de långsiktiga effekterna av kejsarsnitt på barn och kvinnors hälsa, kvinnors arbetsmarknadsutfall och framtida fertilitet?
  • Tvillingfödslar, barnhälsa och kvinnors arbetsmarknadsdeltagande: vilka är effekterna av en IVF reform i Sverige?
  • Frågor om determinanter och konsekvenser av våld i nära relationer.

 

Aktuell forskning

Multiple Births, Birth Quality and Maternal Labor Supply: Analysis of IVF Reform in Sweden Sonia Bhalotra, Damian Clarke, Hanna Mühlrad och Mårten Palme

Hanna Mühlrad

Kontakt

hanna.muhlrad@ifn.se

Kort beskrivning

Hanna Mühlrad försvarade sin avhandling i januari 2018 vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mühlrad är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet och vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus vid Karolinska Institutet samt affilierad forskare vid IFN. Mühlrads forskningsintressen omfattar reproduktiv hälsa, fertilitet, kvinnors arbetsmarknadsdeltagande samt mödrars och barns hälsa.

IFN in the news

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se