Affilierade forskare

Hanna Mühlrad

fil.dr

Några av de frågor Hanna Mühlrad försöker besvara i sin forskning:

  • Legalisering av abort: hur påverkas kvinnors hälsa och välfärd?
  • Vilka är de långsiktiga effekterna av kejsarsnitt på barn och kvinnors hälsa, kvinnors arbetsmarknadsutfall och framtida fertilitet?
  • Tvillingfödslar, barnhälsa och kvinnors arbetsmarknadsdeltagande: vilka är effekterna av en IVF reform i Sverige?
  • Frågor om determinanter och konsekvenser av våld i nära relationer.

 

Hanna Mühlrad

Kontakt

hanna.muhlrad@ifn.se

Kort beskrivning

Hanna Mühlrad försvarade sin avhandling i januari 2018 vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mühlrad är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet och vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus vid Karolinska Institutet samt affilierad forskare vid IFN. Mühlrads forskningsintressen omfattar reproduktiv hälsa, fertilitet, kvinnors arbetsmarknadsdeltagande samt mödrars och barns hälsa.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se